title

Nuo lapkričio 16 priimami įstaigų prašymai 2021 m. teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą

LR Seimui priėmus Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, nuo 2021 m. sausio 1 d. Molėtų rajono savivaldybėje bus teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Prašome įstaigas, kurios pageidauja teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, prašymus ir dokumentus teikti nuo š. m. lapkričio 16 d.

Akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą gali teikti LR socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nurodytos socialinių paslaugų įstaigos.

Prašymai ir kiti dokumentai, nurodyti  Socialinės priežiūros akreditavimo  tvarkos apraše, pateikiami Molėtų rajono savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu paštu parama@moletai.lt .

Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kartu su prašymu pateikiami lietuvių kalba surašyti dokumentai (arba jų vertimai, patvirtintu vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijos:

1.     Įstaigos steigimo dokumentas (pvz.: įstatai, nuostatai, steigimo sutartis ir pan.);

2.     Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas,- dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti             pareiškėjo vardu;

3.     Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija

4.     Dokumentai, patvirtinantys teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus (Jei paslaugoms teikti jos būtinos);

1.     5.Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašas;

5.     Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodyta  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

6.     Kiti dokumentai, pagrindžiantys įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

1.     LR SADM ministro įsakymas ,,Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2020-06-30 Nr. A1-622)

2.     LR SADM ministro įsakymas „Dėl  akredituotos vaikų dienos  socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo" (2020-07-10 A1-658)

3.     Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas ,,Dėl socialinės priežiūros akreditavimo ir akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros kokybės  kontrolės Molėtų rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo" (2020-11-13 B6-1184Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-14 10:37:19