title

Nuo sausio 1-osios bus teikiama tik akredituota socialinė priežiūra

Socialinių paslaugų įstatymas nustato, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra (akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra jau teikiama nuo 2021 m. sausio 1 d.)

Socialinės priežiūros rūšys apibrėžtos Socialinių paslaugų kataloge 

Įstaigos, pageidaujančios teikti  akredituotą socialinę priežiūrą, gali teikti prašymus ir dokumentus, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui elektroniniu paštu parama@moletai.lt vienu laišku, naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas, arba adresu Vilniaus g. 44, Molėtai.

Kokius dokumentus reikia pateikti, nurodyta Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše 

Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metų laikotarpiui.

Informaciją socialinės priežiūros akreditavimo klausimais teikia Molėtų rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Karūžaitė, tel. (+370 383 54 793), el. p. parama@moletai.lt .

Teikiant prašymus ir dokumentus, patvirtinančius galimybes teikti atitinkamą socialinės priežiūros paslaugą, siūlome atsižvelgti į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas dėl paslaugų teikimo bei vadovautis šiais teisės aktais:Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-26 22:06:03