title

Išnuomojamos patalpos Molėtuose ir Balninkuose (liepa)

Molėtų rajono savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Adresas Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 21 Molėtų r. sav., Molėtų m., Amatų g. 3D
Nuomojamas plotas 55,51 kv. m 31,41 kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį 0,15 Eur 0,18 Eur
Trumpa patalpų charakteristika Patalpos administraciniame pastate Pastatas -viešasis tualetas
Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį Administracinei veiklai Viešojo tualeto paslaugai teikti
Pradinis įnašas

3 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

Patalpų apžiūros laikas

2020-07-08 nuo 9.00 -16.00 val.

2020-07-09 nuo 9.00- 16.00 val.

Dalyvių registravimas

2020-07-15 nuo 9.00-16.00 val.

2020-07-16 nuo 9.00-16.00 val.

Atsakingas asmuo už apžiūrą ir kontaktas

Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, mob. 8 611 14612

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, 4 aukšte 424 kab. 2020-07-15 nuo 9.00-16.00 val. ir 2020-07-16 nuo 9.00-16.00 val. Atsakinga - konkurso komisijos sekretorė Vanda Aleksiejūnienė. Telefonai pasiteirauti (8 383)  40058, 8 611 14612.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir  nuoroda „Turto nuomos konkursui".

Voke turi būti dokumentai nurodyti turto nuomos viešojo konkurso sąlygų 15 punkte. Dokumentuose turi būti:

  1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkursas pastato-viešojo tualeto adresu: Molėtų r. sav., Molėtų m., Amatų g. 3D įvyks 2020 m. liepos 17 d. 10.00 val. (4 a., 424 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai). (Konkurso sąlygos)

Konkursas 55,51 kv. m patalpų adresu: Molėtų r. sav., Balninkų mstl. Alaušų g. 21  įvyks 2020 m. liepos 17 d. 10.15 val. (4 a., 424 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai). (Konkurso sąlygos)

(Paraiškos forma)

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188712799) atsiskaitomąją sąskaitą LT084010045500080076 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-02 10:12:10