title

Išnuomojamos patalpos Balninkuose, Naujasodyje ir Molėtuose

Molėtų rajono savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Adresas

Molėtų r. sav., Molėtų m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 4

Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodis, Sodo al. 4-2

Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 21

Nuomojamas plotas

70,20 kv. m

78,19 kv. m

52,61 kv. m

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį

2,00 Eur

0,17 Eur

0,13 Eur

Trumpa patalpų charakteristika

Patalpos administraciniame pastate

Patalpos vaikų darželio pastate

Patalpos administraciniame pastate

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį

Administracinei arba prekybos ir paslaugų veiklai

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veiklai

Administracinei arba prekybos ir paslaugų veiklai

Pradinis įnašas

3 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

 

Patalpų apžiūros laikas

2019-08-21 nuo 9.00 -16.00 val.

 

2019-08-22 nuo 9.00- 16.00 val.

 

Dalyvių registravimas

2019-08-28 nuo 9.00-16.00 val.

 

2019-08-29 nuo 9.00-16.00 val.

 

Atsakingas asmuo už apžiūrą ir kontaktas

Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, mob. 8 611 14612

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, 4 aukšte 422 kab. 2019-08-28 nuo 9.00-16.00 val. ir 2019-08-29 nuo 9.00-16.00 val. Atsakinga - konkurso komisijos sekretorė Vanda Aleksiejūnienė. Telefonai pasiteirauti (8 383)  40058, 8 611 14612.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir  nuoroda „Turto nuomos konkursui".

Voke turi būti dokumentai nurodyti turto nuomos viešojo konkurso sąlygų 15 punkte. Dokumentuose turi būti:

  1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkursas 70,20 kv. m patalpų adresu: Molėtų r. sav., Molėtų m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 4 įvyks 2019 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val. (4 a., 422 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai). (Konkurso sąlygos)

Konkursas 52,61 kv. m patalpų adresu: Molėtų r. sav., Balninkų mstl. Alaušų g. 21  įvyks 2019 m. rugpjūčio 30 d. 9.15 val. (4 a., 422 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai)(Konkurso sąlygos)

Konkursas 78,19 kv. m patalpų adresu: Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodis, Sodo al. 4-2  įvyks 2019 m. rugpjūčio 30 d. 9.30 val. (4 a., 422 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai)(Konkurso sąlygos)

(Paraiškos forma)

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188712799) atsiskaitomąją sąskaitą LT084010045500080076 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Patalpos Molėtuose, Dariaus ir Girėno 4

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-21 17:16:40