title

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos Molėtuose

Molėtų rajono savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Adresas

Molėtų r. sav., Molėtų m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 4

Nuomojamas plotas

26,34 kv. m

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį

2,00 Eur

Trumpa patalpų charakteristika

Patalpos administraciniame pastate

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį

Administracinei arba prekybos ir paslaugų veiklai

Pradinis įnašas

3 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

Patalpų apžiūros laikas

2021-11-29 nuo 9.00 -16.00 val.

2021-11-30 nuo 9.00- 16.00 val.

Dalyvių registravimas

2021-12-06 nuo 9.00-16.00 val.
2021-12-07 nuo 9.00-16.00 val.

Atsakingas asmuo už apžiūrą ir kontaktas

Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40058, mob. 8 611 14612

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, 1 aukšte  2021-12-06 nuo 9.00-16.00 val. ir 2021-12-07 nuo 9.00 iki 16.00 val. Atsakinga - konkurso komisijos sekretorė Vanda Aleksiejūnienė. Telefonai pasiteirauti 8 383  40 058, mob. 8 611 14 612.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui".

Voke turi būti dokumentai nurodyti turto nuomos viešojo konkurso sąlygų 15 punkte. Dokumentuose turi būti:

1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;

2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);

3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;

5. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Patalpos išnuomojamos 5 metams.

Konkursas 26,34 kv. m patalpų adresu: Molėtų r. sav., Molėtų m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 4 įvyks 2021m. gruodžio 8 d. 10.00 val. (4 a., 424 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai). (Konkurso sąlygos)

(Paraiškos forma)

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188712799) atsiskaitomąją sąskaitą LT084010045500080076 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-24 16:07:33