title

Išnuomojamas sklypas Molėtuose, patalpos Giedraičiuose ir Videniškiuose

Molėtų rajono savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Adresas

Molėtų r. sav., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 32-1

Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k., Šilelio g. 1

Molėtų r. sav., Molėtų m., Ąžuolų g. 8

Nuomojamas plotas (kv. m; ha)

14,10 kv. m

215,89 kv. m

0,2589 ha

Nuomos kaina  

0,24 Eur už 1 kv. m per mėn.

0,01 Eur už 1 kv. m per mėn.

170 Eur už 0,2589 ha žemės sklypą per metus

Trumpa patalpų charakteristika

Patalpos ambulatorijos pastate

Kultūros namų (199,89 kv. m) ir sandėlio (16 kv. m) pastatai

0,2589 ha žemės sklypas Molėtų m. teritorijoje, naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - komercinės paskirties

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį

Kirpyklos ir kitų grožio salonų veiklai

Religinės bendrijos veiklai

Viešbučių veiklai

Pradinis įnašas

3 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

170 Eur

Patalpų apžiūros laikas

2020-08-12 nuo 9.00 -16.00 val.

-

2020-08-13 nuo 9.00- 16.00 val.

-

Dalyvių registravimas

2020-08-19 nuo 9.00-16.00 val.

2020-08-19 nuo 9.00-16.00 val.

2020-08-20 nuo 9.00-16.00 val.

2020-08-20 nuo 9.00-16.00 val.

Atsakingas asmuo už apžiūrą ir kontaktas

Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, mob. 8 611 14612

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, 4 aukšte 424 kab. 2020-08-19 nuo 9.00-16.00 val. ir 2020-08-20 nuo 9.00-16.00 val. Atsakinga - konkurso komisijos sekretorė Vanda Aleksiejūnienė. Telefonai pasiteirauti (8 383)  40058, 8 611 14612.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir  nuoroda „Turto nuomos konkursui".

Voke turi būti dokumentai nurodyti turto nuomos viešojo konkurso sąlygų 15 punkte. Dokumentuose turi būti:

  1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina arba žemės sklypo metinė kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkursas 14,10 kv. m patalpų adresu: Molėtų r. sav., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 32-1 įvyks 2020 m. rugpjūčio 21 d. 10.00 val. (4 a., 424 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai). (Konkurso sąlygos)

Konkursas pastatų - kultūros namų ir sandėlio adresu: Molėtų r. sav., Videniškių sen., Videniškių k., Šilelio g. 1 įvyks 2020 m. rugpjūčio 21 d. 10.15 val. (4 a., 424 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai). (Konkurso sąlygos)

Konkursas 0,2589 ha žemės sklypo  adresu: Molėtų r. sav., Molėtų m., Ąžuolų g. 8  įvyks 2020 m. rugpjūčio 21 d. 10.30 val. (4 a., 424 kabinete Vilniaus g. 44, Molėtai)(Konkurso sąlygos)

Paraiškos forma patalpų nuomai

Paraiškos forma žemės sklypo nuomai 

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188712799) atsiskaitomąją sąskaitą LT084010045500080076 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai arba 170 Eur (žemės sklypo nuoma).

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-07 09:49:20
Visi renginiai