title

Oro kokybę Molėtų rajone stebės Vytauto Didžiojo universitetas

Molėtų rajono savivaldybės administracija įsigijo aplinkos oro monitoringo paslaugas. Jų tikslas stebėti oro kokybę, sisteminti duomenis, teikti išvadas, informacija dalintis su bendruomene, specialistais ir valstybinėms institucijoms bei naudoti ją grindžiant, planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones.

 Aplinkos oro monitoringą atliks Vytauto Didžiojo universitetas. Numatytos 6 matavimo mėginių ėmimo vietos Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje: Molėtuose L. Giros g., Alantoje prie gimnazijos, Suginčiuose prie Vilniaus-Utenos kelio, Verbiškėse Liepų g.

Aplinkos oro mėginiai bus imami ir analizuojami 4 kartus per metus, siekiant įvertinti sezoniškumo įtaką (pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą). Bus stebimi sieros dioksido, azoto dioksido, lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių ir anglies monoksido parametrai.

Stebėsenos ataskaitos bus skelbiamos internete. Šiuo metu atliekama maudyklų, paviršinio vandens, gyvosios gamtos (kovų populiacijos, Sosnovskio barščių) stebėsena.Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-06 12:00:34