title

Papildomas komentaras apie vaikų maitinimo kainas darželiuose

Molėtų rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 26 d. vienbalsiai priėmė neišvengiamą sprendimą, kuriuo buvo padidintos kainos už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šis sprendimas sulaukė padidinto visuomenės dėmesio, svarstymų viešoje erdvėje ir populistinių vertinimų, todėl papildomai jį komentuojame.

Ar buvo galimybių nedidinti vaikų maitinimo kainos ?

Minimas sprendimas buvo inicijuotas abiejų lopšelių - darželių vadovų, kurie kreipėsi į Savivaldybę dėl kainų už vaikų maitinimą ir abonentinio mėnesinio mokesčio ikimokyklinio ugdymo įstaigose padidinimo, pagrįstai motyvuodami tuo, kad yra išaugusios produktų kainos ir, norint užtikrinti sveiką ir visavertę vaikų mitybą, būtina kelti kainas už vaikų maitinimą lopšeliuose-darželiuose. Be to, paskutinį kartą šios kainos keistos 2007 metais, visi puikiai žinome, kaip pasikeitė maisto produktų kainos per pastaruosius 12 metų.

Kiek kartų vaikai maitinami gali pasirinkti tėvai

Savivaldybės tarybos sprendimu ikimokyklinio ugdymo įstaigose patvirtintas keturių kartų (anksčiau buvo trijų kartų) vaikų maitinimas: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs ir vakarienė. Tėveliams, kurių vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi tik 4 valandas, pageidaujant buvo įvestas dar vienas maitinimas, t. y. priešpiečiai. Tėveliams sudaryta galimybė rinktis savų vaikų maitinimo variantą:  1 maitinimą per dieną; 2 maitinimus; 3 maitinimus ar keturius maitinimus per dieną. Neprivalu rinktis visus keturis maitinimus. Kai vaikas neina į darželį, mokestis už tas dienas neskaičiuojamas. Šeimoms, atitinkančioms socialinės paramos kriterijus, net 7 atvejais taikoma 50 procentų lengvata, kuri dengiama iš savivaldybės biudžeto.

Kiek iš tiesų padidėjo vaikų maitinimo kainos ?

Pagal naują tvarką lopšelio grupėje už tris vaikų maitinimus (pusryčiai, pietūs ir vakarienė) kaina padidėjo 42 euro centais už vieną dieną. O jeigu tėveliai pageidauja, kad vaikas valgytų ir priešpiečius, tai prisideda dar 38 euro centai už dieną.

Darželio grupėje už tris vaikų maitinimus (pusryčiai, pietūs ir vakarienė) kaina padidėjo 64 euro centais. O jeigu tėveliai pageidauja, kad vaikas valgytų ir priešpiečius, tai prisideda dar 45 euro centai už dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad tėveliai moka tik už maisto produktus, kurie reikalingi vaikų maitinimui. Visi etatai išlaikomi iš biudžeto.

Mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą padidintas 1,21 euro, t. y. nuo 5,79 euro iki 7 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 50 procentų skiriama ugdymo priemonėms įsigyti.

Akcentuojame, kad tėveliai moka tik už vaikų maitinimą (maisto produktus) ir 7 eurų mėnesinį mokestį. Vaikų ugdymas, įstaigų išlaikymas finansuojamas  iš dalies valstybės, bet didžiąja dalimi iš savivaldybės biudžeto.

Savivaldybė sudarė tinkamas, saugias, modernias  tiek vidaus, tiek išorės sąlygas ugdyti vaikus miesto lopšeliuose - darželiuose ir dalyje skyrių kaimuose. 2020 m. numatyta baigti ir kaimo skyrių pastatų renovaciją.

Savivaldybės pagalba šeimoms

Siekiant užtikrinti kokybiškesnį ugdymą, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, sistemingai steigiami mokytojo padėjėjo, švietimo pagalbos specialistų etatai.

Savivaldybė, siekdama sudaryti jaunoms šeimoms kuo geresnes sąlygas suderinti darbo ir šeimos interesus, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose yra įsteigusi atokvėpio grupę, kur teikiama nemokama trumpalaikė vaikų nuo gimimo iki šešerių metų priežiūros paslauga. Atlikta tėvelių apklausa, ar yra poreikis miesto lopšelyje - darželyje įsteigti pailgintos darbo dienos grupę.

Taigi savivaldybė pamečiui didina ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, siekia, kad būtų teikiamas kokybiškesnis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kuo labiau atliepiami jaunų šeimų poreikiai.

P.S. Gaila, kad audrą stiklinėje kelia pigaus populizmo besivaikantys politiniai veikėjai, neįstengdami įsigilinti į problemų ir pokyčių aplinkybes.

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-21 15:05:18
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų: 2
Papildomas komentaras apie vaikų maitinimo kainas darželiuose
2019-11-30 18:30
Kodėl kainos pakilo? Kas įtakojo kainų kilimą.. Kaip keli centai už priešpiečiųs pabrangino mėnesinį mokestį 30cia eurų?
Jūratė
2019-11-21 16:03
nuo 2007 metų maisto ir paslaugų kainos kilo. Kodėl tuomet darželių administracija ir savivaldybė sėdėjo ir tylėjo?