title

B78_05 Paramos už bičių maitinimą paraiškų priėmimas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

administracinės paslaugos teikimo aprašymas

2016-11-28 Nr. B78-5

Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas iš bičių laikytojų
Administracinės paslaugos apibūdinimas Bičių laikytojai, užsiimantys žemės ūkio produktų pirmine gamyba, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravę LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu, norėdami gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, turi kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamą vietą arba buveinės adresą ir pateikti reikalingus dokumentus paraiškai užpildyti. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie:
  1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomas bičių šeimas. Duomenis apie turimas bičių šeimas turi atnaujinti prieš pateikdami paramos paraišką;
  2. turi bityno pasą;
  3. turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
  4. turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
Paramos paraiškų priėmimo terminas - einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

Teisės aktai‚ reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ .
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami dokumentai ir informacija, nurodyta Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėse.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Prasidėjus paraiškų priėmimo terminui bičių laikytojas atvykęs į savivaldybę pateikia:
  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. bityno pasą;
  3. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
  4. jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

Paslaugos gavėjas Juridinis arba fizinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio produktų pirmine gamyba
Administracinės paslaugos teikėjas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė R. Vasaravičienė
Tel. (8383) 54737, mob. 8682 26605
El. paštas ramute.vasaraviciene@moletai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per vieną darbo dieną
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokamai
Prašymo forma Paraiška gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, pagal Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių 1 priedą


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra