title

Aukcione parduodamo turto sąrašas

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO (PRISKIRTO PARDUODAMAM)  MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

 * Parduodami aukcione Paskelbti tiesioginiai aukcionai
 ** Įtraukti į sąrašą, rengiami dokumentai, bus parduodami Paskelbti elektroniniai aukcionai

Eil.
Nr.
Turto pavadinimas Unikalus Nr. Turto vertintojų nustatyta kaina, Eur Objekto adresas
1.* Pastatas - mokykla ir jam priskirtas 0,3717 ha žemės sklypas 6294-0016-0022 17696,00 (t.sk. žemės skl.-5329) Molėtų r. sav., Balninkų sen., Girsteitiškio k., Mokyklos g. 10
Kiti statiniai - kiemo rūsys 6294-0016-0033
2. * Kultūros namų pastato patalpos ir joms priskirta 2496/3389 dalis (0,2496 ha) žemės sklypo 6297-4011-4015 16668,00
(t.sk. žemės skl.-1030)
Molėtų r. sav., Suginčių sen., Verbiškių k., Draugystės g. 8
3.* Pastatas – patanatominis pastatas ir jam priskirtas 0,1613 ha žemės sklypas 6294-0008-4141 38830,00 (t.sk. žemės skl.-7330) Molėtų r. sav., Molėtų m., Graužinių g. 11
4.** Pastatas - Katilinė 4400-3954-3594   Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Levaniškių k., Darželio g. 6
5.* Pastatas- Administracinis pastatas 6297-2007-1019  19778,00 (t.sk. žemės skl.-543) Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Turgaus a. 9
Kiti statiniai (inžinieriniai) – Kiemo statiniai 6297-2007-1022
6.* Pastatas – Veršidė ir jai priskirtas 0,5054 ha žemės sklypas 4400-3883-6550 4150,00 (t.sk. žemės skl.-2650)
Molėtų r. sav., Luokesos sen., Vilijočių k., Upės g. 2A
7.** Pastatas – Pieno priėmimo punktas 4400-3123-2527   Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 10
8.* Pastatas – Mokykla ir jai priskirtas 0,2632 ha žemės sklypas 4400-2556-9344 62300.00 (t.sk. žemės skl. - 11600)
Molėtų r. sav., Molėtų m., Graužinių g. 5
9.* Pastatas – Mokykla jai priskirtas 0,0773 ha žemės sklypas 4400-2556-9411 48670,00 (t.sk. žemės skl. -3670)
Molėtų r. sav., Molėtų m., Graužinių g. 7
10. ** Negyvenamoji patalpa – ambulatorija su rūsiu (patalpos R-1...R-17), su bendro naudojimo patalpomis a-1 (1/2 iš 8,40 kv. m)-4,20 kv. m 6299-1003-0017:0003   Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 19-4
11.* Butas/patalpa – butas Nr. 4 su rūsiu 11,60 kv. m pažymėtu R4 6296-6000-8018:0004 1657,00
Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Dvaro g. 12-4

12.*

Patalpa – butas Nr. 1

6294-0011-8019:0002

500,00

Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k., Martyniškių g. 19-1

¼ dalis šulinio

6294-0011-8020

 

¼ dalis tualeto

6294-0011-8032

 

13.*

Patalpa – butas Nr. 2

6294-0011-8019:0003

410,00

Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k., Martyniškių g. 19-2

¼ dalis šulinio

6294-0011-8020

 

¼ dalis tualeto

6294-0011-8032

 

14.*

Patalpa – butas Nr. 4

6294-0011-8019:0004

720,00

Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k., Martyniškių g. 19-4

¼ dalis šulinio   6294-0011-8020  

 ¼ dalis tualeto

6294-0011-8032

 

15. Pastatas - valgykla 4400-0434-4681   Molėtų r. sav., Inturkės sen., Kuolakasių k. 1A
16. 56/100 dalis pastato- bendrabučio 6293-0008-8016   Molėtų r. sav., Dubingių sen., Bijutiškio k., Liepų g. 11
17. Pastatas – sandėlis 4400-4929-5645   Molėtų r. sav., Balninkai, Beržyno g. 13
18. Pastatas – katilinė 6298-8021-1030   Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., Muziejaus g. 8

rezervuaras c1

4400-5069-8632  

rezervuaras c2

4400-5069-8650

 
19. Gyvenamasis namas 6294-0084-6014   Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 1


Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-30 10:42:52

Mūsų darbai