title

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles

 

Taisykles patvirtino  žemės  ūkio  ministras  2019  m. vasario  4 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl 2019 metų nacionalinės  paramos kaimo bendruomenių  veiklai  teikimo taisyklių patvirtinimo". (Taisyklės )

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės  mokėjimo agentūros  prie Žemės ūkio ministerijos  (toliau - Agentūra (www.zum.lrv.lt , www.nma.lt ) interneto svetainėse.

Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2019 m. vasario 11 iki kovo 15 d. darbo laiku: pirmadienį - ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.; pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

- spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba  per  galiotą asmenį,  arba atsiųsti  per  kurjerį,  arba  paštu registruota  pašto siunta  Agentūrai (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

-  elektronine   forma.  Šiuo  būdu  teikiami  dokumentai   turi  būti  pasirašyti  kvalifikuotu elektroniniu  parašu arba  suformuoti  elektroninėmis  priemonėmis,  kurios leidžia  užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt .

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt .

Paramos gali kreiptis kaimo bendruomenės, rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant vietos veiklos grupes, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Taip pat į paramą gali pretenduoti nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Preliminariai kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui galės būti skiriama iki 30 proc. visų kvietimui numatytų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui (su PVM) - 3 tūkst. Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turės būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pavyzdžiui, poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) ir priežiūrai skiriama iki 50 proc. visų kvietimui numatytų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui (su PVM) - 5 tūkst. Eur. Paramos lėšomis bus mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kitą dalį mokės paramos gavėjas, mokėjimo šaltinis turės būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

Renginių organizavimui planuojama skirti iki 20 proc. visų numatytų kvietimui lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui priklausys nuo to, kas kreipiasi paramos. Jei tai kaimo bendruomenė - projektui gali būti skiriama 1 tūkst. 500 Eur. 3 tūkst. vienam projektui galės gauti rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (įskaitant vietos veiklos grupes, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos). Nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos projektas galės gauti 6 tūkst. Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Einamaisiais metais pareiškėjas galės teikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal pasirinktą vieną veiklos sritį.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos pranešimąPaskutinis atnaujinimas: 2019-02-07 10:03:31