title

Paskirstytos 2-ojo etapo lėšos rajono nevyriausybinių organizacijų projektams

 

Savivaldybės komisijai įvertinus 2020 metų nevyriausybinių organizacijų 2 etape pateiktas paraiškas ir pateikus rekomendacijas, Administracijos direktorius skyrė lėšas projektams iš dalies finansuoti:

1. Žaliųjų klubo „Gojus" projektui „Etnokultūrinių tradicijų tąsa pirmosios pavasario žalumos šventėje JORĖ XXIV" - 300 €;

2. Bijutiškio bendruomenės centro projektui „Paplūdimio įrengimas prie Stirnos ežero" - 500 €;

3. Skudutiškio bendruomenės centro projektui „Viešosios erdvės Skudutiškio kaime pritaikymas bendruomenės reikmėms" - 1105  €;

4. Dapkūniškių bendruomenės centro projektui „Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Dapkūniškių kaime" - 599 €;

5. Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame" projektams „Utenos regiono gyventojų socialinės įtrauktiems didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą - 200 € ir „Kartos kartu" - 145 €. Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-30 16:39:27