title

Savivaldybės ir švietimo įstaigų paslaugos bus kokybiškesnės

Šių metų gegužės 3 d. Molėtų rajono savivaldybės administracija su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui įgyvendinti skirta 158.665 Eur Europos Sąjungos investicijų. Molėtų rajono savivaldybės administracija skirs 28 000 Eur.

Molėtų rajono savivaldybėje nebuvo skirta pakankamai ir tikslingai orientuotų lėšų, skirtų kompleksiškai sutvarkyti teikiamų paslaugų kokybę ir asmenų aptarnavimą. Trūksta vadybos žinių ir įgūdžių, kurie leistų kritiškai įvertinti atliekamo darbo tinkamumą, proceso efektyvumą ir paslaugų kokybę. Nesikeičiant paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei, nukečia pagrindiniai paslaugos gavėjai - Molėtų rajono savivaldybės gyventojai. Siekiant didinti visuomenės pasitenkinimą, būtina gerinti paslaugų ir aptarnavimo kokybę.

Molėtų rajono savivaldybėje socialiai jautriausia veiklos sritis yra švietimo paslaugos, todėl projektu bus siekiama gerinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir 10 jai pavaldžių švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei. Šiam tikslui pasiekti paslaugų kokybės gerinimui bus įdiegtas vadybos metodas LEAN, kurio pagrindinė funkcija nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų ir jų pasekoje atsirandančių nuostolių šalinimas. Paslaugų gerinimo eigoje, LEAN pagalba bus optimizuojami Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir dalyje jai pavaldžių švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų teikimo procesai, teikiamų paslaugų kokybė, sutrumpinant paslaugų teikimo laiką, atlikimo trukmę, teikimo sąnaudas, gerinant vidinius procesus, susijusius su paslaugos teikimu, mažinant administracinę naštą galutiniams naudos gavėjams. Tokiu būdu siekiant prisidėti prie vartotojų pasitikėjimo savivaldos įstaiga augimo. Projekto tikslinė grupė – asmenys, kurie naudojasi Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugomis bei savivaldybės ir švietimo įstaigų darbuotojai. 

Projekto metu bus atliekamas tyrimas, skirtas išanalizuoti numatytų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras (procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti ir (ar) pertvarkyti, siekiant sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus. Projekto metu Molėtų rajono savivaldybės administracijoje ir 10 švietimo paslaugas teikiančiose įstaigose bus sistemiškai įdiegti LEAN metodai ir įrankiai, akcentuojant šio diegimo poveikį į teikiamų paslaugų gerinimą. LEAN metodų pagalba bus optimizuojami projekte dalyvaujančių įstaigų paslaugų teikimo procesai. Siekiant geriau įsisavinti LEAN, kaip nuolatinio tobulėjimo įrankio veikimą, viešajame sektoriuje, planuojamas mokomasis vizitas į užsienio valstybę, kurioje yra viešojo sektoriaus įstaigų savo veikloje besivadovaujančių LEAN metodais. Projekte paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei išlaikyti bus parengta Piliečių chartija.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Lėšos skirtos iš Europos socialinio fondo.

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visi renginiai