title

Viešas tiesioginis aukcionas 2019 balandžio 11

Molėtų rajono savivaldybės administracija, kodas 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtai skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu

Aukcionas organizuojamas remiantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo".

Parduodamas viešo aukciono būdu savivaldybės nekilnojamasis turtas:

Kultūros namų patalpos (unikalus numeris 6297-4011-4015, patalpų plotas 449,87 kv. m, sienos - plytų,  2 aukštų, pažymėjimas plane 1C2p) ir šioms patalpoms priskirtas 2496/3389 dalies (0,2496 ha) žemės sklypas (parduodamas, kadastrinis numeris ir vietovė- 6214/0001:426 Čivylių k. v.), esančiais adresu Molėtų r. sav., Suginčių sen., Verbiškių k., Draugystės g. 8.

Pradinė pardavimo kaina – 4669  Eur,
aukciono kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur,
aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30,00 Eur,
žiūrovo bilieto mokestis – 10,00 Eur,
aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 436 Eur, sumokėjimo terminas – iki pateikiant aukciono komisijai dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu.
Objekto apžiūra: 2019 m. balandžio 3-4 d. 9.00-16.00 val.
Dokumentų priėmimo laikas: 2019 m. balandžio 9-10 d. 9.00-16.00 val.
Aukciono vykdymo data: 2019 m. balandžio 11 d. 9.00 val.

Aukciono dalyvio dokumentai >>>  
Prašymas registruoti aukciono dalyviu>>>  
Aukciono sąlygos >>>
  

 

 

Pastatas - veršidė (unikalus numeris 4400-3883-6550, bendras plotas 772,99 kv. m, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1Ž1p) ir šiam pastatui priskirtas 0,5054 ha žemės sklypas (parduodamas, kadastrinis numeris ir vietovė -6237/0001:696 Kijėlių k. v.), esančiais adresu Molėtų r. sav., Luokesos sen., Vilijočių k., Upės g. 2A.

Pradinė pardavimo kaina – 1684 Eur,
aukciono kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur,
aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30,00 Eur,
žiūrovo bilieto mokestis – 10,00 Eur,
aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 106 Eur, sumokėjimo terminas – iki pateikiant aukciono komisijai dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu.
Objekto apžiūra: 2019 m. balandžio 3-4 d. 9.00-16.00 val.
Dokumentų priėmimo laikas: 2019 m. balandžio 9-10 d. 9.00-16.00 val.
Aukciono vykdymo data: 2019 m. balandžio 11 d. 9.30 val.

Aukciono dalyvio dokumentai >>>  
Prašymas registruoti aukciono dalyviu>>> 
Aukciono sąlygos >>>   

 

Butas/Patalpa - butas Nr. 4 su rūsiu 11,60 kv. m (unikalus numeris 6296-6000-8018:0004, bendras plotas 89,30 kv. m, gyvenamasis plotas 56,16 kv. m, 4 kambariai, pažymėjimas plane 1A2p), esantis adresu Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Dvaro g. 12-4, ir jo priklausiniai: 1/5 dalis ūkinio pastato (unikalus numeris 6296-6000-8029, užstatytas plotas 37,05 kv. m (bendras ūkinio pastato plotas 185,25 kv. m), sienos - plytų, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2I1p), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6296-6000-8050, užstatytas plotas 9,81 kv. m, sienos - medis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 5I1m), esantys adresu Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Dvaro g. 12.

Pradinė pastatų pardavimo kaina – 340 Eur,
aukciono kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur,
aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30,00 Eur,
žiūrovo bilieto mokestis – 10,00 Eur,
aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 34 Eur, sumokėjimo terminas – iki pateikiant aukciono komisijai dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu.
Objekto apžiūra: 2019 m. balandžio 3-4 d. 9.00-16.00 val.
Dokumentų priėmimo laikas: 2019 m. balandžio 9-10 d. 9.00-16.00 val.
Aukciono vykdymo data: 2019 m. balandžio 11 d. 10.00 val.

Aukciono dalyvio dokumentai >>>  
Prašymas registruoti aukciono dalyviu>>> 
Aukciono sąlygos >>>   

 

 

 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-29 11:03:06