title

Viešas tiesioginis aukcionas 2019 vasario 28 dieną

Molėtų rajono savivaldybės administracija, kodas 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtai skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu

Aukcionas organizuojamas remiantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo".

Parduodamas viešo aukciono būdu savivaldybės nekilnojamasis turtas:

Pastatas - veršidė (unikalus numeris 4400-3883-6550, bendras plotas 772,99 kv. m, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1Ž1p) ir šiam pastatui priskirtas 0,5054 ha žemės sklypas (parduodamas, kadastrinis numeris ir vietovė -6237/0001:696 Kijėlių k. v.), esančiais adresu Molėtų r. sav., Luokesos sen., Vilijočių k., Upės g. 2A.

Pradinė pardavimo kaina – 1984 Eur, aukciono kainos didinimo intervalas – 100 Eur,
aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30,00 Eur,
žiūrovo bilieto mokestis – 10 Eur,
aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 132,00 Eur, sumokėjimo terminas – iki pateikiant aukciono komisijai dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu.
Objekto apžiūra: 2019 m. vasario 19-20 d. 9.00-16.00 val.
Dokumentų priėmimo laikas: 2019 m. sausio 25-27 d. 9.00-16.00 val.
Aukciono vykdymo data: 2019 m. vasario 28 d. 9.00 val.

Aukciono dalyvio dokumentai >>>
Prašymas registruoti dalyviu >>> 
Aukciono sąlygos>>>

 

Butas/Patalpa - butas Nr. 4 su rūsiu 11,60 kv. m. (unikalus numeris 6296-6000-8018:0004, bendras plotas 89,30 kv. m, gyvenamasis plotas 56,16 kv. m, 4 kambariai, pažymėjimas plane 1A2p), esantis adresu Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Dvaro g. 12-4, ir jo priklausiniai: 1/5 dalis ūkinio pastato (unikalus numeris 6296-6000-8029, užstatytas plotas 37,05 kv. m (bendras ūkinio pastato plotas 185,25 kv. m), sienos - plytų, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2I1p), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6296-6000-8050, užstatytas plotas 9,81 kv. m, sienos - medis su karkasu, 1 aukšto, pažymėjimas plane 5I1m), esantys adresu Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Dvaro g. 12.

Pradinė pastatų pardavimo kaina - 567 Eur, aukciono kainos didinimo intervalas - 100,00 Eur,
aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis - 30,00 Eur,
žiūrovo bilieto mokestis - 10,00 Eur,
aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis - 57 Eur, sumokėjimo terminas - iki pateikiant aukciono komisijai dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu.
Objekto apžiūra: 2019 m. vasario 19-20 d. 9.00-16.00 val.
Dokumentų priėmimo laikas: 2019 m. vasario 25-27 d. 9.00-16.00 val.
Aukciono vykdymo data: 2019 m. vasario 28 d. 9.30 val.

Aukciono dalyvio dokumentai >>>
Prašymas registruoti dalyviu >>> 
Aukciono sąlygos>>>

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-07 11:41:11