title

B1_06 Dėl 2011 biudžeto programų

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2011 m. vasario 22 d. Nr. B1-6
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto programas:

 1. Molėtų rajono savivaldybės valdymo tobulinimo programa - 01 (1 priedas).
 2. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa - 02 (2 priedas).
 3. Vaikų socializacijos programa - 03 (3 priedas).
 4. Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programa - 04 (4 priedas).
 5. Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijų vykdymo programa - 05 (5 priedas).
 6. Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros programa - 06 (6 priedas).
 7. Gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros bei viešųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo programa - 07 (7 priedas).
 8. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa - 08 (8 priedas).
 9. Savivaldybės melioracijos darbų programa -09 (9 priedas).
 10. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo ir sveikatos įstaigų modernizavimo programa - 10 (10 priedas).
 11. Nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendrijų veiklos rėmimo programa -12 (11 priedas).
 12. Teritorijų planavimo ir investicijų programa - 13 (12 priedas).
 13. Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose specialioji programa - 14 (13 priedas).
 14. Į savivaldybės biudžetą pervestų lėšų už negyvenamų patalpų nuomą kompensavimo programa - 15 (14 priedas).
 15. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa - 16 (15 priedas).
 16. Turto valdymo, daugiabučių namų renovacijos rėmimo ir privatizavimo programa - 17 (16 priedas).
 17. Kaimo plėtros, verslo ir turizmo rėmimo programa - 18 (17 priedas).

Meras

Stasys ŽvinysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra