title

B78_01 Pažymos sandoriams išdavimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AADMINISTRACIJA

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

PAŽYMOS DĖL NEKILNOJAMOJO AR KITOKIO TURTO ĮKEITIMO, PARDAVIMO, DOVANOJIMO IŠDAVIMAS

2015-05-08  Nr. B78-1

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos dėl nekilnojamojo ar kitokio turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaiko teisių apsaugos skyrius teikia informaciją (išduoda pažymas) rajono apylinkės teismui, tvirtinančiam sandorius dėl nekilnojamojo ar kitokio turto, kuriam būtina valstybinė registracija, įkeitimo, pardavimo arba dovanojimo, ar tokie sandoriai nepažeidžia vaiko teisių (jų nepalieka be gyvenamojo būsto, minimalių gyvenimo lėšų, globos, rūpybos).

3.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340; aktuali redakcija) 3.188 straipsnio 2 dalis, 3.85 str. 2 d., 5.56 str.
2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 33-807; aktuali redakcija) 12 str. 4 d.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijas;
3. Santuokos liudijimo originalą ir kopiją; nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijas arba originalus;
4. Gyventojų registro tarnybos arba jūsų gyvenamosios vietos seniūnijos pažymą apie jūsų gyvenamąją vietą;
5. Registrų centro pažymėjimą apie parduodamo arba įkeičiamo buto arba namo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;
6. Kredito sutarties kopiją arba raštą iš banko, patvirtinantį kredito suteikimą (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą);
7. Pažymos apie abiejų sutuoktinių gaunamą darbo užmokestį (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą);
8. Preliminarią buto ar namo pirkimo-pardavimo sutartį (tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą);
9. Įrodymai apie tai, kur šeima ir nepilnametis vaikas gyvens, pardavus gyvenamąją patalpą.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyr. specialistė Edvylė Kralikevičienė, el. p. e.kralikeviciene@moletai.lt, tel. (8 383) 54 734,
mob. 8 612 61658.
Vyr. specialistė Vita Dirmienė, el. p. v.dirmiene@moletai.lt, tel. (8 383) 54 734,
mob. 8 612 61659.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Vedėja Jūratė Dilienė, el. p. j.diliene@moletai.lt, tel. 8 (383) 40 056, mob. 8 656 53681.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 kalendorinės dienos

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.lietuva.gov.lt

12.

Paslaugos teikimo schema

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra