title

Permainas Molėtams žada miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai"
  

Vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai" pradeda strategijos įgyvendinimą. Tai įgalino 2019 m. sausio 23 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Strategijos įgyvendinimui administruoti gauti 40 800 €, dar ne mažiau 3600 € prisidės pati VVG.


Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai" strategija bus įgyvendinama 2019 - 2023 metais, jos  tikslas - mažinti socialinę atskirtį Molėtų mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą ir mažinti nedarbą, skatinant užimtumą ir verslumą.

Jau artimiausiu metu, šių metų II ketvirtį, parengus atrankos kriterijų aprašą, bus paskelbtas kvietimas Molėtų miesto bendruomenės nariams teikti projektinius pasiūlymus, tad planuojantiems vietos plėtros projektus, verta sekti informaciją žiniasklaidoje.

Įvertinus gautus projektinius pasiūlymus bus sudarytas siūlomų finansuoti projektų sąrašas, į kurį pateks tik geriausi socialinės integracijos ir įdarbinimo Molėtų mieste reikalavimus atitinkantys bei racionaliai lėšas numatantys naudoti projektai.

Kad visi norintys Molėtų miesto bendruomenės nariai, vietos plėtros strategijos projektų rengėjai ir vykdytojai galėtų tinkamai parengti ir įgyvendinti projektus, bus surengti gebėjimų stiprinimo mokymai. Papildomai bus surengta iki 200 konsultacijų projektus rengiančioms ir juose dalyvaujančioms visuomeninėms, jaunimo organizacijoms, darbingo amžiaus asmenims, bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems, savarankišką veiklą pradedantiems asmenims. VVG „Molėtų aitvarai" valdymo organų nariams bus surengti mokymai, stiprinantys projektų vertinimo ir administravimo kompetencijas.

Projektas „Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai" strategijos įgyvendinimo administravimas" Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto.

Parengta pagal Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai" informacijąPaskutinis atnaujinimas: 2019-03-22 16:03:25