title

Savanorio diena 2011

Padėkos savanoriams šventė

Šie metai Europoje paskelbti savanoriškos veiklos metais. Gruodžio 5-oji - Tarptautinė Savanorio diena - Molėtuose minima trečią kartą.

Šia proga į Etnokosmologijos muziejų rajono savanorius sukvietė visuomeninė organizacija Molėtų rajono plėtros sąjūdis. Atvyko ir garbūs svečiai: Seimo narys Valentinas Stundys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas Arūnas Kučikas, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, Molėtų dekanato dekanas Kęstutis Kazlauskas, Etnokosmologijos muziejaus direktorius Gunaras Kakaras, seniūnijų seniūnai.

 

Popietę vedėjai – Natalija Ališauskienė ir Vladimiras Suchodumcevas – pradėjo prasmingais H. Hesės žodžiais: ,, Įsijausk į visą pasaulio kančią, bet savo jėgas kreipk ne ten, kur esi bejėgis, o į savo artimą, kuriam gali padėti, kurį gali mylėti ir džiuginti “. Šie žodžiai primena, kad šalia mūsų yra ir bus žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Nesvarbu kokia – dvasinė ar materialinė

 

Molėtų rajono meras S. Žvinys dėkojo bendruomenių centrų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovams, kurie savanoriškai, negaudami atlyginimo padeda kitiems. Jis, kaip rajono Maisto banko akcijos globėjas, pasidžiaugė, kad šiais metais pavyko surinkti daugiau produktų, skirtų sunkiau gyvenantiems.

 

 

V. Stundys siūlė kalbėti apie pačios savanorystės prasmingumą kaip niekieno neverčiamą, neskatinamą materialinio intereso reiškinį. Savanorystė, pasak jo, yra tam tikra prasme savęs apribojimas, kartais atsisakymas sotesnio kąsnio, komforto ar laiko, save nuolat aukojant kito labui. Pati didžioji savanorystės prasmė - kai daliniesi su kitu, daliniesi tik tuo, ką pats turi, bet nesinaudoji savo patirtimi, galimybėmis, kurias tau atveria kokios nors padėtys. Jis priminė du labai svarbius vardus: Motinos Teresės ir Šatrijos Raganos (rašytoja Marija Pečkauskaitė). Tai moterys, kurios atsisakė bet kokių gyvenimo malonumų. Popiežius Jonas Paulius II, susitikęs su Motina Terese, ištarė žodžius, kurie gali tapti Savanoriškos veiklos metų moto: „Pakeiskite pasaulį“. Seimo narys įsitikinęs, kad savanorystė reikalauja gilaus tikėjimo, nes Kristus yra pasakęs: „Ką padarėte jiems (žmonėms), darote man“. Būtent savanoriai yra keičiančiųjų pasaulį sąrašo pradžioje.

A. Kučikas pristatė nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojusio Savanoriškos veiklos įstatymo svarbiausius teiginius. Jo teigimu, pradėjus veikti įstatymui bus sudarytos palankesnės sąlygos savanoriškos veiklos plėtrai bei išspręstos įvairios iki šiol praktikoje kylančios problemos, susijusios su tokios veiklos organizavimu.

Šiais metais bendruomenių centrai, nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, seniūnijos buvo paprašytos pasiūlyti apdovanoti žmones, vertus savanorio vardo. Sulaukta 16 pavardžių, kurios visos renginio metu ir buvo pagarsintos. Tai Aldona Marija Skarulienė (Balninkų bendruomenės centras), Rita Varatinskienė (Skudutiškio bendruomenės centras), Aleksandra Ignatavičienė (Molėtų rajono plėtros sąjūdis), Stasė ir Jurgis Pelakauskai (Toliejų bendruomenės centras), Vida Gervinskienė (Dapkūniškio bendruomenės centras), Antanas Jakučionis (Alantos bendruomenės centras), Zenonas Lasys (Naujasodžio bendruomenės centras), Audrutė Vildienė (Naujasodžio bendruomenės centras), Živilė Žalaitė (Molėtų pagrindinė mokykla), Bronė Kličiuvienė (Ambraziškių bendruomenės centras), Aleksandra Datenienė („Caritas“), Genutė Stankevičienė (Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga), Vytautas Minkštimas (Videniškių seniūnija), Danius Pumputis (Videniškių seniūnija), Janė Bagdonienė (Suginčių seniūnija), Dalia Burneikienė (Molėtų gimnazija).

   

Iš tokio gausaus būrio buvo nelengva išrinkti keletą nominantų. Šiais metais apsispręsta apdovanoti tuos žmones, kurių savanorystė nesusijusi su tiesioginiu darbu ar pareigomis, kurie tyliai padeda kitiems. Nominantams buvo įteikti autoriniai šio renginio rėmėjos dailininkės Aistės Černiūtės tapyti buriniai laiveliai, kurie gali simbolizuoti savanorio darbą: sunkų, reikalaujantį laiko ir lėšų, kartais kitų nesuprantamą…

Aleksandra Datenienė buvo apdovanota už tylų ilgametį darbą „Caritas“ organizacijoje, Aleksandra Ignatavičienė – už nesavanaudišką pagalbą kitiems, Antanas Jakučionis – už savo krašto istorijos puoselėjimą, Aldona Marija Skarulienė – už iniciatyvą jaunimui perduoti sportinę patirtį, Rita Varatinskienė - už sakralinio mitologinio objekto – Skudutiškio akmenų ir šaltinio – priežiūrą, Živilė Žalaitė – už gerą širdį ir drąsą rūpintis silpnesniu.

Maloniai nustebintas buvo Seimo narys V. Stundys, kuriam, kaip plenerų Molėtų rajone nuo 2003 metų rėmėjui, R. Eidukaitytės tapytą paveikslą prasmingu pavadinimu „Bažnyčia ant debesies“ padovanojo A. Černiūtė.

Bendraujant su vyno taure rankoje, grožintis vakarėjančiu peizažu, matomu iš Etnokosmologijos muziejaus kupolo, nepastebimai prabėgo dvi valandos, pilnos šilumos ir jaukumo.

Renginio organizatoriai dėkoja rėmėjams: pirmosios Savanorio dienos minėjimo sumanytojui V. Stundžiui, Molėtų r. savivaldybei, dailininkei A. Černiūtei, Etnokosmologijos muziejui, Molėtų švietimo centrui, Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos bei Molėtų gimnazijos mokiniams, savanoriams skyrusiems savo dainas, poetei N. Navikienei.