title

Dainų pynės Lietuvai tąsa

Dainų pynės Lietuvai tąsa

Balandžio 3 d. apie 50 molėtiškių, popietė „Dainuoju Lietuvai“ dalyvių, Valentino Stundžio kvietimu lankėsi LR Seime ir  baigiamuose statyti Valdovų rūmuose.

Keletas molėtiškių jau buvo lankęsi Seime, bet pirmą kartą atvykusiems buvo įdomi ekskursija po visą pastatą. Pirmiausia apžiūrėjome Seimo plenarinių posėdžių salę, neįprasta rimtis tvyrojo senojoje salėje, kurioje1990 m. kovo 11 d. triukšmingai posėdžiavęs Atkuriamasis Seimas priėmė aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“. Aplankėme  Prezidento A. Brazausko salę, jo I-osios  kadencijos darbo vietą, nusifotografavome salėje, kurioje lankydamasi Seime dirba dabartinė šalies vadovė,  Konstitucijos salėje stebėjomės neįprastai stora knyga, į kurią sudėti stojimo į Europos Sąjungą dokumentai.

Pokalbis su Valentinu Stundžiu prasidėjo darbo Seime apžvalga: pirmadienis skirtas darbui apygardoje, antradieniais ir ketvirtadieniais vyksta frakcijos ir plenariniai posėdžiai, trečiadienis ir penktadienis – komitetų bei frakcijos diena. Pasak V. Stundžio, pagrindinis darbas vyksta komitetuose, nes čia suplaukia visi pasiūlymai atitinkamos srities svarstomuoju klausimu. Pavyzdžiui, prieš priimant „Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą“ buvo apsvarstyta 1200 pasiūlymų, į kuriuos komitetui reikėjo argumentuotai atsakyti. Paklaustas apie Seimo nario atsakomybę priimant vieną ar kitą įstatymą, V. Stundys atsakė, kad visko aprėpti, žinoma, negali, kartais tenka pasikliauti frakcijos narių kompetencija, neretai vyksta aštrios diskusijos – didelė atsakomybė ir kaip Seimo, ir kaip frakcijos nariui. Kalbėta ir apie Seimo nario įtaką, kuri ne visada būna palanki darbščiam, neišsišokančiam asmeniui, bet pripažinta, kad besidomintis atskira sritimi randa savo vietą. Nevengta pokalbio apie 15-ajai Vyriausybei tekusį sunkų vaidmenį, lėmusį vykdyti taupymo politiką.

Jaunuomenė klausinėjo apie studentų rotacijos aukštosiose mokyklose

 periodiškumą. Ankstesnioji tvarka buvo labiau palanki įstojusiajam į nemokamas studijas, kai jis dvejus metus galėjo ramiai studijuoti. Dabartinė tvarka leidžia rotacijos periodiškumą nustatyti pačioms aukštosioms mokykloms, kurios linksta į rotavimą kasmet. Modulinės studijos, mainų programos keičia semestro paskirtį. Seimo nario manymu, ir dabartinė brandos egzaminų sistema nėra tobula. Nuo 2013 metų abiturientų egzaminų rezultatai nebus lyginami tarpusavyje, atsiras daugiau galimybių gauti aukštesnį balą.

Prakalbus apie mažas jaunimo įsidarbinimo galimybes, buvo pripažinta, kad daugumas siekia aukštojo mokslo bet kokia kaina. 2009 metais dabartinį Lietuvos edukologijos universitetą baigė apie 6000 studentų, o mokyklose dirbti pradėjo 550 – vos 10 proc. Norint įgyti kai kurias specialybes, nebūtina baigti aukštąjį mokslą. Darbo rinkai labiausiai reikia baigusių profesines mokyklas. Jas pabaigę gali stoti į aukštąsias mokyklas. Pataruoju metu imtos stiprinti profesinės mokyklos, kurios kai kuriais parametrais ėmė lenkti kolegijas. Viena iš tokių –Alantos TVM, kurioje startavo modernizavimo programa.

Šiuo metu Lietuvoje per daug aukštųjų mokyklų. Ateityje jos neišsilaikys, nes siaurų specializacijų universitetai nesurenka joms reikiamo skaičiaus studentų. Šiuo metu tik 4 universitetai turi pakankamai lėšų: VU, VDU, VGTU ir KTU. Valstybė, įvertinusi poreikį, nustato valstybės finansuojamų vietų skaičių. Dabar finansuojama 60 proc. studijų, o sistema vis tobulinama. Stojantiems į menų specialybes 30 proc. sudaro brandos egzaminų rezultatas, 70 proc. – specialybinis.

Atsiranada vis daugiau palankių aplinkybių į darbą priimti pirmą kartą įsidarbinantį jaunuolį, įvedamos mokestinės lengvatos jauniems žmonėms, patiems steigiantiems darbo vietas.

Po pietų Seimo valgykloje keliavome į Valdovų rūmus, kur pasiskirstę į dvi grupes klausėmės gidų pasakojimo apie tebevykstančias statybas, būsimas nuolatines ekspozicijas su iš dalies atkurtais istoriniais interjerais. Sužinojome, kad  bus vykdoma aktyvi edukacinė veikla, rengiamos parodos, koncertai, konferencijos, vyks valstybės reprezentaciniai renginiai.

Įspūdžių gausa, nuoširdus Seimo nario V. Stundžio bendravimas leido pamiršti, kad išvykta laisvu nuo mokslo metu.

Natalija AlišauskienėJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra