title

Planavimo dokumentai

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Strateginis planavimas

Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2019-2021 metams

Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos planas (atsisiųsti WORD)

Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programa

 

 Teritorijų planavimas

Kryptingo investicijų pritraukimo ir turizmo infrastruktūros vystymo Molėtų rajone galimybių studija

Molėtų rajono teritorijos bendrasis planas (korektūra)

Molėtų miesto bendrasis planas

Molėtų miesto teritorijos kompleksinio zonavimo schema 

Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų detaliojo plano keitimas

Dubingių miestelio bendrasis planas

Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas

Molėtų miesto J. Janonio kvartalo detalusis planas

Mindūnų kaimo detalusis planas

Mindūnų seniūnijos Šnieriškių kaimo centrinės dalies detalusis planas 

Suginčių kaimo teritorijos detalusis planas

Specialusis vandentvarkos plėtros planas

Viešųjų kelių schema

Teritorijos, esančios magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpos zonoje specialusis planas

Detalusis planas „Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra“

Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas

Molėtų rajono rekreacinių vietovių specialusis planas

Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų rekonstravimo projektas

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-14 08:15:39