title

B78_107 Planavimo sąlygos kaimo žemėtvarkos projektui

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti rengimas ir išdavimas

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-107 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti rengimas ir išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius vadovaudamasis patvirtintais detaliaisiais ir specialiaisiais planais išduoda planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 2014-07-28, Nr. 3D-438/D1-614.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

I. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti – ūkininko sodybos kūrimui:

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Molėtų skyriaus vedėjo įsakymas.

2. Prašymas.

3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija.

4. Sklypo planas.

5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.

6. Bendraturčių sutikimas (jei būtina).

II. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti – miško įveisimui ne miško žemėje:

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Molėtų skyriaus vedėjo įsakymas.

2. Prašymas

3. Sklypo planas.

4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.

5. Bendraturčių sutikimas (jei būtina).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Nekilnojamojo turto duomenų bazės duomenys.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Loreta Guobytė, tel. (8 383) 54788, el.p. loreta.guobyte@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54757

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra