title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 10-asis 2021 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-09-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-211) 147_sprendimas-del-biudze...
147_biudzeto-sprendimo-1-...
147_biudzeto-sprendimo-2-...
147_biudzeto-sprendimo-3-...
147_biudzeto-sprendimo-4-...
147_biudzeto-sprendimo-5-...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_antikorupcinio-vertin...
147_palyginamasis-variant...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitai (Nr. B68-212) 149_sprendimas-del-ataska...
149_aiskinamasis-rastas-d...
149_priedas-del-svp-atask...
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-213) 149_sprendimas-del-svp-ke...
149_aiskinamasis-rastas-d...
149_priedas-del-svp-keiti...
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą Molėtų krašto muziejų į viešąją įstaigą (Nr. B68-214) 31_ts-del-sutikimo-pertva...
31_aiskinamasis-rastas.do...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. B1-141 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2021–2022 mokslo metams nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-215) 32_aiskinamasis-del-klasi...
32_sprendimo-2021_05_27-n...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. B1-81 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-216) 34_del-priesmokyklinio-ug...
34_del-pu_-priedas.docx
34_aiskinamasis-r.-del-pu...
Natalija Ališauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl specialiųjų planų pripažinimo Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi (Nr. B68-217) 143_sprendimas_del-specia...
143_aiskinamasis-rastas_d...
Dovilė Dimindavičiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo ir suderinimo (Nr. B68-218) 36_sprendimas-del-kainu-n...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono savivaldyėbs tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-235 "Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-220) 36_del-ts-nr.-b1-235-prip...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl įgaliojimų suteikimo (Nr. B68-221) 7_aiskinamasis-rastas-del...
7_sprendimas-_del-igalioj...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-222) 54_sprendimas_del-finansi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybai valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-223) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų menų mokyklai valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-224) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-225) 50_sprendimas_del-nekilno...
50_aiskinamasisi-rastas_d...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-226) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-227) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-228) 54_sprendimas_del-keliu-g...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Molėtų krašto muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-229) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai naudoti (Nr. B68-230) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_-d...
50_priedas_poveikio-konku...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-231) 50_sprendimas_del-sutikim...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl būstų nuomos rinkos kaina (Nr. B68-232) 54_sprendimas_del-bustu-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo panaudos sutarčiai su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene (Nr. B68-233) 54_sprendimas_del-pritari...
54_sutarties-projektas-.d...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Iškylautojų gatvės, esančios Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Perkalių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-234) 82_2.-sprendimas-del-perk...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_perkaliu-k.-iskylautoj...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Salos gatvės, esančios Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Žalvarių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-235) 82_2.-sprendimas-del-zalv...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_zalvariu-k.-salos-g.-p...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise (Nr. B68-236) 50_sprendimas_del-sutikim...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Liepų g. 17-16, pardavimo (Nr. B68-237) 54_sprendimas_del-busto-l...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl savivaldybės turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-238) 50_sprendimas_del-patalpu...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-239) 31_ts-del-sporto-finansav...
31_ts-priedas.-sporto-apr...
31_ar-del-sporto-finansav...
31_1-priedas.-paraiskos-f...
31_2-priedas.-programos-s...
31_3-priedas.-biudzeto-vy...
31_4-priedas.-dokumentu-s...
31_5-priedas.-projekto-iv...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo (Nr. B68-240) 33_sprendimas-_del-ikaini...
33_aiskinamasis-rastas-de...
Vytautas Kralikevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-219) 36_sprendimas-del-nuostat...
36_nuostatai-2021-09.docx
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška