title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 8-asis 2019-2023 metų kadencijos Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-12-19 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo (Nr. B68-270) 143_2-tarybos-sprendimas-...
143_2-teikimas-del-moletu...
143_tarybos-sprendimo-del...
143_antikorupcinio-vertin...
143_sprendiniai_aiskinama...
143_spr_pagrindinis_brezi...
143_spr_krastovaizdzio_tv...
143_spr_susisiekimas_inz_...
Dovilė Dimindavičiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-271) 147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
147_sprendimo-del-biudzet...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-272) 147_sprendimas-del-apleis...
147_sprendimo-priedas-del...
147_aiskinamasis-r.-del-a...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-111 „Dėl Molėtų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-273) 19_del-programos-papildym...
19_ar-del-programos-papil...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo (Nr. B68-274) 19_ts-projektas_sildymo-s...
19_ts-projekto-priedas_si...
19_ar-max-sildymo-sistemu...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. B1-17 „Dėl Molėtų miesto ir rajono seniūnijų bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio tvarkymo ir viešosios infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų teikimo vidaus sandorio pagrindu“ pakeitimo (Nr. B68-275) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_sprendimo-pakeitimo-pr...
Rimantas Šavelis

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. B1-183 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Skudutiškio bendruomenės centrui“ pakeitimo (Nr. B68-276) 54_sprendimas_del-panaudo...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-277) 54_sprendimas_del-zemes-s...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_pirkimo-pagrindimas_20...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. B1-83 „Dėl Molėtų rajono kaimo kultūros modelio patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-278) 31_ts-del-modelio-pakeiti...
31_priedas.-modelis.docx
31_ar-del-kaimo-kulturos-...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo Molėtų kultūros centrui (Nr. B68-279) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Antalakajos gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos Antalakajos kaimo teritorijoje (Nr. B68-280) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-anta...
82_analakajos-k.-antalaka...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-281) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl viešosios įstaigos „Molėtų aktyvaus laisvalaikio ir rekreacinio turizmo parkas“ visuotinio dalininkų susirinkimo inicijavimo (Nr. B68-282) 54_sprendimas_del-vsi-dal...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo (Nr. B68-283) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Molėtų rajono daugiabučio gyvenamojo namo maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-284) 19_tarybos-sprendimas-del...
19_tarybos-sprendimo-prie...
19_ar-max-administr_-tari...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi Kęstučiu Vaicekausku (Nr. B68-285) 7_sprendimas-del-ds-nutra...
7_susitarimas-_k.-vaiceka...
7_aiskinamasis-r.-del-dar...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl savivaldybės turto perdavimo (Nr. B68-286) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl savivaldybės turto perdavimo Administracijai (Nr. B68-287) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. B1-110 "Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų 2019 metams nustatymo"pakeitimo (Nr. B68-288) 169_aiskinamasis-rastas_g...
169_moletu-rajono-savival...
Ugnė Balčiūnė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos