title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2-asis 2020 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-02-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. B68-40) 147_sprendimas-del-2020-m...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kultūros įstaigų veiklos 2019 m. ataskaitoms (Nr. B68-41) 31_ts-del-pritarimo-kultu...
31_viesosios-bibliotekos-...
31_moletu-kulturos-centro...
31_moletu-krasto-muziejau...
31_ar-del-pritarimo-atask...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. B68-42) 6_kk-programos-projektas-...
6_03_aiskinamasis-del-kk-...
6_kontroles-komiteto-veik...
Elena Putnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-43) 44_ataskaita-uz-2019-m..d...
44_tarybos-sprendimas-del...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo (Nr. B68-44) 44_saarp-priemones-2020-m...
44_aiskinamasis-rastas-de...
44_tarybos-sprendimas-del...
Rimantas Šavelis

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimo Nr. B1-157 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-45) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimo-nr.-b1-157-l...
54_mvt-siulomi-viesuju-vi...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kultūrinės veiklos strateginių krypčių nustatymo ir Molėtų rajono savivaldybės metinio kultūrinės veiklos plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-46) 31_ts-del-kulturiniu-kryp...
31_priedas.-aprasas.docx
31_ar-del-kulturos-krypci...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-268 "Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-47) 32_sprendimas-del-2011_12...
32_aiskinamasis-del-2011_...
32_lyginamasis-2011-12-22...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020 metais veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. B68-48) 32_sprendimas-del-suaugus...
32_aiskinamasis-rastas-de...
32_suaugusiuju-svietimo-v...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B1-261 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-49) 32_sprendimas-del-neforma...
32_aiskinamasis-del-nefom...
32_lyginamasis-neformalio...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-230 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-50) 32_sprendimas-del-mokiniu...
32_aiskinamasis-rastas-de...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo (Nr. B68-74) 32_sprendimas-del-atlygin...
32_sprendimo-del-atlygint...
32_antikorupcinis-vertini...
32_aiskinamasis-del-atlyg...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 m. specialiosios programos patvirtinimo (Nr. B68-52) 169_remimo_spec_20200217_...
169_aiskinamasis-rastas_v...
Ugnė Balčiūnė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-130 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, pirmininko paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo (Nr. B68-53) 169_moletu-rajono-savival...
169_aiskinamasis-del_komi...
Ugnė Balčiūnė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-123 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-54) 169_ligonines_pareigybes_...
169_aiskinamasis-rastas_d...
Ugnė Balčiūnė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-55) 169_169tarybailigoninesmo...
169_aiskinamasis-rastas_m...
169_169mokamu-paslaugu-sa...
169_teises-aktu-projektu-...
Ugnė Balčiūnė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-56) 7_sprendimas-del-apmokeji...
7_apmokejimo-tvarkos-apra...
7__aiskinamasis-rastas-de...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą (Nr. B68-57) 7_sprendimas-del-lsa.docx
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-58) 19_del-nt-nurasymo_suginc...
19_sprendimo-priedas_sugi...
19_ar_nt-nurasymas_suginc...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-59) 19_del-nt-nurasymo_arnion...
19_sprendimo-priedas_arni...
19_ar_nt-nurasymas_arnion...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise (Nr. B68-60) 54_sprendimas_del-valstyb...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Molėtų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo (Nr. B68-61) 55_del-irinkos-pataisos-k...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-62) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_finansines-paskatos-ja...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-63) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-64) 54_sprendimas_del-zemes-s...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_2020_02_19_b6-157.docx
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl sutikimo pratęsti G.J. išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose (Nr. B68-65) 35_sprendimo-projektas-de...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl vietinės rinkliavos už išorinę reklamą sumažinimo UAB "Strenko B.V." (Nr. B68-66) 82_sprendimas-del-uab-str...
82_aiskinamasis-rastas-de...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Girsteitiškio gatvės, esančios Molėtų rajono Alantos seniūnijos Šunakojų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-67) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-suna...
82_sunakoju-k.-girsteitis...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą (Nr. B68-68) 20_kijeliu-k.-sprendimo-p...
20_kijeliu-k.-aiskinamasi...
20_kijeliu-k.-zemes-sklyp...
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl pritarimo projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste. II etapas“ įgyvendinimui (Nr. B68-69) 142_sprendimas-del-nuotek...
142_aiskinamsis-del-nuote...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-134 „Dėl atstovų delegavimo į Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ valdybą“ pakeitimo (Nr. B68-70) 142_sprendimas-del-miesto...
142_aiskinamasis-del-dele...
142_82020-01-21-13-27-44-...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl 2019 m. birželio 13 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-128 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-71) 53_antikorupcijos-komisij...
53_aiskinamasis-rastas-ko...
Virginija Žalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-72) 35_del-moletu-rajono-savi...
35_aiskinamasis-rastas-pi...
Genovaitė Gribauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-73) 70_sprendimas_del-meliora...
70_aiskinamasis-rastas_de...
70_melioracijos-darbu-sar...
Gintautas Žiukas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Mūsų darbai