title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 6-asis 2022 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-05-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono garbės piliečio vardo Arvydui Paukščiui suteikimo (Nr. B68-119) 29_del-moletu-rajono-garb...
29_teikimas-moletu-rajono...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-120) 149_sprendimas-del-svp-ke...
149_aiskinamasis-rastas-d...
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo projekto „Asociacijos „Asociacija – Dapkūniškių melioracija“ nariams ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Dapkūniškių kadastro vietovėje“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui (Nr. B68-121) 156_sprendimas-del-jvs-da...
156_sprendimo-priedas-del...
156_aiskinamasis-del-jvs-...
Dovilė Sabalinkė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pritarimo projekto „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dūdėnų melioracija“ nariams ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Dūdėnų ir Žalvarių kadastro vietovėje“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui (Nr. B68-122) 179_179sprendimas-del-jvs...
179_aiskinamasis-del-jvs-...
179_sprendimo-priedas-del...
Ugnė Vytaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ (Nr. B68-123) 179_sprendimas-del-pritar...
179_aiskinamasis-rastas-d...
179_partnerystes-projekta...
20220518110045.adoc
Ugnė Vytaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo projekto „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Šiupienių melioracija“ nariams ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Dūdėnų kadastro vietovėje“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui (Nr. B68-124) 156_sprendimas-del-jvs-si...
156_sprendimo-priedas-del...
156_aiskinamasis-del-jvs-...
Dovilė Sabalinkė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl pritarimo projekto „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui ir įgyvendinimui (Nr. B68-125) 156_sprendimas-del-pritar...
156_aiskinamasis-del-prit...
Dovilė Sabalinkė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų r. Suginčių pagrindinės mokyklos reorganizavimo , reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų r. Alantos gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-126) 33_aiskinamasis-rastas-de...
33_alantos-gimnazijos-nuo...
33_reorganizavimo-salygu-...
33_sprendimas-del-suginci...
Vytautas Kralikevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2022–2023 mokslo metams nustatymo (Nr. B68-127) 32_sprendimas_-del-klasiu...
32_sprendimo-priedas_-del...
32_aiskinamasis-rastas.-d...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės darbo vietų grįžtantiems emigrantams subsidijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-128) 156_sprendimas-del-darbo-...
156_sprendimo-priedas-del...
156_aiskinamasis-rastas-d...
156_antikorupcinio-vertin...
Dovilė Sabalinkė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-129) 172_antikorupcinio-vertin...
172_aiskinamasis-rastas.d...
172_tarybos-sprendimo-pro...
172_dalyvaujamojo-biudzet...
Vilma Mečiukonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono Alantos senelių globos namų socialinės globos kainos suderinimo (Nr. B68-130) 36_sprendimas.-del-kainos...
36_aiskinamasis-rastas.-d...
Rasa Karūžaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo (Nr. B68-131) 43_sprendimas-_delegavimo...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B1-55„Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-132) 7_sprendimas-del-b1-55-pa...
7_aiskinamasis-rastas-del...
7_lyginamasis-varijantas....
7_antikorupcinio-vertinim...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-133) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B1-65 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-134) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo (Nr. B68-135) 54_sprendimas_del-investa...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_isakymas_del-investavi...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingų teritorijų pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenėms (Nr. B68-136) 54_sprendimas_del-teritor...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimo-priedas_del-...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl bešeimininkio turto perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-137) 50_sprendimas_del-beseimi...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. B68-141) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Pievų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Videniškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-138) 82_2.-sprendimas-del-vide...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_videniskiu-k.-pievu-g....
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Pievų, Steponavos ir Šilelio gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Linučių kaimo teritorijoje (Nr. B68-139) 82_2.-sprendimas-del-linu...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_linuciu-k.-pievu-stepo...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Malūnėlio kaimo teritorijoje (Nr. B68-140) 82_2.-sprendimas-del-malu...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_malunelio-k.-misko-g.-...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška