title

Apie planuojamą triukšmą reikia pranešti iš anksto

Nuo 2016 metų lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo pasikeitimai, nutarimų šiuo klausimu priėmė ir Vyriausybė. Vadovaudamasi jais, Molėtų rajono savivaldybė nustatė tvarką, kaip turi būti valdomas triukšmas Molėtų rajone. Ja  siekiama sutramdyti vakarais daromus remontus, kai triukšmas trukdo kaimynams ilsėtis. Gyvenantiems daugiabučiuose namuose ir planuojantiems buto remontą gyventojams apie planuojamą triukšmą iš anksto reikia informuoti Molėtų rajono savivaldybės administraciją.

Nuo šių metų sausio 1 d. triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai pranešimą, kuriame turi būti nurodyta triukšmo šaltinių naudojimo vieta, darbų apimtis ir terminai, galimi triukšmo šaltiniai, trukmė per parą.

Gavus pranešimą, sudaromas ir viešai skelbiamas
Planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašas

Nepateikus nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti. 

Triukšmo šaltinių valdytojai gali užpildyti ir pateikti Pranešimo formą:

  1. Atvykę į Molėtų rajono savivaldybės administracijos 104  kab. pas savivaldybės gydytoją Miglę Bareikytę, telefonas (8 383) 54780;
  2. Internetu gali parsisiųsti elektronines formas, jas užpildę turi pateikti el. paštu migle.bareikyte@moletai.lt arba asmeniškai;
  3. Atsiųsti paštu – Vilniaus g. 44, 33140. Molėtai.

Molėtų rajono savivaldybėje atlikti triukšmingus statybos darbus (išskyrus avarijų, stichinių nelaimių likvidavimą) gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose leidžiama:

  1. darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 21.00 val.;
  2. poilsio ir švenčių dienomis nuo 9.00 val. iki 21.00 val.

Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinių teisės nusižengimų kodekso 48 straipsnis už triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, o šis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Teisės aktai:

1. Triukšmo valdymo įstatymas

1. LR Vyriausybės patvirtintas Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas

2. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Molėtų rajono savivaldybės Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo"

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Molėtų rajono savivaldybės triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo