title

*Pratęstas paramos paraiškų bebravietėms ardyti pateikimo terminas

Molėtų rajono savivaldybės administracija pratęsia paraiškų finansinei paramai, 2021 metais diegiant Molėtų rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinę priemonę – bebraviečių ardymo darbai, priėmimą

Finansinė parama bus teikiama 2021 metais 

Paraiškų priėmimo tvarka:

1. Žemės sklypo, kuriame medžioklė nėra uždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas iki šių metų birželio 1 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos paraišką finansinei paramai (informacija mob. 8 679 55884, tel. (8 383) 54 736). Paraiškoje nurodo numatomos prevencinės priemonės pobūdį - bebraviečių ardymo darbai, terminus, apimtis ir lėšas, reikalingas priemonei įgyvendinti.

2. Pareiškėjas su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

2.1. žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.2. žemės sklypo plano (-ų) ar schemos, kurioje numatoma vykdyti prevencinė priemonė kopiją;

2.3. detalų numatomų atlikti darbų aprašymą su preliminariais skaičiavimais (sąmatą).

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Paramos teikimo aprašas, paraiškos ir kitos formos:

 

 

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos