title

B78_34 Santuokos registravimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRAŠYMO SUDARYTI SANTUOKĄ PRIĖMIMO IR SANTUOKOS REGISTRAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10-12  Nr. B78-34

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų ar jų tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos Civilinės metrikacijos skyriuje. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja iešėjai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2.  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII- 1524
4.  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII- 1725
6.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
7.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1 R- 294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-1 60 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1 R- 293 „Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 1 R- 267 „Dėl Teisingumo ministro2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R- 160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1 R- 306 „Dėl Teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R- 160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
3. Gimimo liudijimai

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) 2. Sutuoktinio mirties dokumentas (našliui).
3. Atitinkamos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis svarbią priežastį, kai santuokos registravimo terminas trumpinamas.
4. Jei ketinantis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.
5. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

70 Lt (20,27 EUR) (kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje)
210 Lt (60,82 EUR) (kai santuoka registruojamai norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje)
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymas

11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra