title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-07-28
17:24:04
B1-198 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-84 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos, Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 234575720200723b1-198.doc...
20200728172435.adoc
2345782345762020072817232...
2020-07-28
17:10:16
B1-210 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 234567720200723b1-210.doc...
23457020200728170931.adoc
23449520200728160856.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-223 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B1-61 “Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinkle pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” 1 priedo pakeitimo 7_2020_07_23_b1-223.docx
7_2020_07_23_b1-223_1-pri...
23455220200728165906.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-222 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčių pasirašymui 7_2020_07_23_b1-222.docx
7_2020_07_23_b1-222_partn...
23431420200728100133.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-221 Dėl Tujų skersgatvio suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje 7_2020_07_23_b1-221..docx
7_2020_07_23_b1-221_pried...
23455120200728165721.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-220 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro nuostatų patvirtinimo 7_2020_07_23_b1-220.docx
23455020200728165535.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-219 Dėl pakeistų Molėtų socialinės paramos centro nuostatų patvirtinimo 7_2020_07_23_b1-219.docx
7_2020_07_23_b1-219-param...
23454520200728164841.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-218 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus Molėtų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise 7_2020_07_23_b1-218.docx
23454320200728164755.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-217 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2020_07_23_b1-217.docx
23454020200728164702.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-216 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise 7_2020_07_23_b1-216.docx
23453920200728164614.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-215 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2020_07_23_b1-215.docx
23453820200728164518.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-214 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2020_07_23_b1-214.docx
23453720200728164429.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-213 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų ligoninei pagal patikėjimo sutartį 7_2020_07_23_b1-213.docx
23453520200728164339.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-212 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos 7_2020_07_23_b1-212.docx
23453420200728164125.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-211 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2020_07_23_b1-211.docx
23453220200728164036.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-209 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ pagal patikėjimo sutartį 7_2020_07_23_b1-209.docx
23449420200728160724.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-208 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2020_07_23_b1-208.docx
7_2020_07_23_b1-208_pried...
23449320200728160631.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-207 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2020_07_23_b1-207.docx
7_2020_07_23_b1-207_pried...
23449020200728160529.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-206 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ pagal patikėjimo sutartis 7_2020_07_23_b1-206.docx
23448920200728160322.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-205 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-238 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_07_23_b1-205.docx
23448820200728160032.adoc