title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2021-05-03
17:12:21
B1-104 Dėl pritarimo Molėtų krašto muziejaus 2020 m. veiklos ataskaitai 285706720210429b1-104.doc...
285707720210429b1-104atas...
2857122857092021050317114...
2021-05-03
17:08:56
B1-121 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 285702720210429b1-121.doc...
28572820210504074118.adoc
2021-05-03
17:04:50
B1-117 Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo ir Molėtų rajono savivaldybės mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis dydžio nustatymo, šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 285698720210429b1-117-.do...
2857012856992021050317035...
2021-05-03
17:00:00
B1-131 Dėl asociacijos „Domino šokių studija“ atleidimo nuo naudojimosi Molėtų kultūros centro choreografijos sale mokesčio 7_2021_04_29_b1-131.docx
28556420210503142756.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-130 Dėl Janiškių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos Janiškių kaimo teritorijoje 7_2021_04-29_b1-130..docx
7_2021_04_29_b1-130.-prie...
28556320210503142612.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-129 Dėl sutikimo parduoti Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės teise priklausantį turtą.Vanda 7_2021_04_29_b1-129.docx
28556220210503142451.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-128 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2021_04_29_b1-128.docx
28555220210503142303.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-127 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams 7_2021_04_29_b1-127.docx
28554720210503142143.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-126 Dėl materialaus turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2021_04_29_b1-126.docx
28554220210503142012.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-123 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-304 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo Molėtų m., Melioratorių g. 18 C nuomos ir papildomų sąlygų nustatymo“ pakeitimo 7_2021_04_29_b1-123.docx
28552820210503141615.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-122 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-305 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo Molėtų m., Melioratorių g. 20 nuomos ir papildomų sąlygų nustatymo“ pakeitimo 7_2021_04_29_b1-122.docx
28552520210503141507.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-120 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-194 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_04_29_b1-120.docx
28551920210503141213.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-119 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 7_2021_04_29_b1-119.docx
28551220210503141035.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-118 Dėl savivaldybės turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2021_04_29_b1-118-.docx
28550920210503140858.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-116 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2021_04_29_b1-116.docx
7_2021_04_29_b1-116-pried...
28549620210503135706.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-115 Dėl paskolos ėmimo 7_2021_04_29_b1-115_.docx
28548920210503135348.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-114 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-5 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 7_2021_04_29_b1-114.docx
28546620210503132050.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-113 Dėl Molėtų rajono savivaldybės programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2021_04_29_b1-113.docx
7_2021_04_29_b1-113-pried...
7_2021_04_29_b1-113-4-sam...
7_2021_04_29_b1-113-5-pri...
7_2021_04_29_b1-113-6-pri...
28546220210503131846.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-112 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo ir lėšų skyrimo 7_2021_04_29_b1-112.docx
7_2021_04_29_b1-112_pried...
28546120210503131717.adoc
2021-05-03
17:00:00
B1-111 Dėl Molėtų rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2021_04_29_b1-111.docx
7_2021_04_29_b1-111_apras...
28545920210503131504.adoc