title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-09-01
17:00:00
B1-233 Dėl administracijos direktoriaus Sigito Žvinio delegavimo į darbo grupę 7_2020_08_28_b1-233.docx
24018820200901154535.adoc
2020-09-01
17:00:00
B1-232 Dėl savivaldybės turto perdavimo administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2020_08_28_b1-232.docx
24018720200901154308.adoc
2020-09-01
17:00:00
B1-231 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 7_2020_08_27_b1-231.docx
24018620200901154214.adoc
2020-09-01
17:00:00
B1-230 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus valdyti patikėjimo teise 7_2020_08_27_b1-230.docx
24018420200901154123.adoc
2020-09-01
17:00:00
B1-229 Dėl Molėtų kultūros centro nuostatų patvirtinimo 7_2020_08_27_b1-229.docx
7_2020_08_27_b1-229-nuost...
24018320200901153854.adoc
2020-09-01
17:00:00
B1-228 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo 7_2020_08_27_b1-228.docx
24017920200901153319.adoc
2020-09-01
17:00:00
B1-227 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo 7_2020_08_27_b1-227.docx
7_2020_08_27_b1-227_atask...
7_2020_08_27_b1-227-konso...
7_2020_08_27_b1-227-konso...
24017820200901153117.adoc
2020-09-01
17:00:00
B1-226 Dėl pritarimo projekto „Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių“ rengimui ir įgyvendinimui 7_2020_08_27_b1-226.docx
24017720200901152825.adoc
2020-08-31
17:00:00
B1-225 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020–2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_08_27_b1-225.docx
20200831144400.adoc
2020-08-31
17:00:00
B1-224 Dėl pristatymo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui ,,Auksinės krivūlės riteris" 7_2020_08_27_b1-224.docx
20200831144249.adoc
2020-07-28
17:24:04
B1-198 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-84 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos, Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 234575720200723b1-198.doc...
20200728172435.adoc
2345782345762020072817232...
2020-07-28
17:10:16
B1-210 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 234567720200723b1-210.doc...
23457020200728170931.adoc
23449520200728160856.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-223 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B1-61 “Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinkle pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” 1 priedo pakeitimo 7_2020_07_23_b1-223.docx
7_2020_07_23_b1-223_1-pri...
23455220200728165906.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-222 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčių pasirašymui 7_2020_07_23_b1-222.docx
7_2020_07_23_b1-222_partn...
23431420200728100133.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-221 Dėl Tujų skersgatvio suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje 7_2020_07_23_b1-221..docx
7_2020_07_23_b1-221_pried...
23455120200728165721.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-220 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro nuostatų patvirtinimo 7_2020_07_23_b1-220.docx
23455020200728165535.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-219 Dėl pakeistų Molėtų socialinės paramos centro nuostatų patvirtinimo 7_2020_07_23_b1-219.docx
7_2020_07_23_b1-219-param...
23454520200728164841.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-218 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus Molėtų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise 7_2020_07_23_b1-218.docx
23454320200728164755.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-217 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2020_07_23_b1-217.docx
23454020200728164702.adoc
2020-07-28
17:00:00
B1-216 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise 7_2020_07_23_b1-216.docx
23453920200728164614.adoc