title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-12-04
11:27:00
B1-267 Dėl Molėtų rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo 147769720181025b1-267.doc...
1477721477712018120411261...
2018-10-31
11:37:28
B1-261 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 143104720181025b1-261.doc...
143105720181025b1-261prie...
14310920181031113634.adoc
20181031113835.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-274 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos 7_2018-10_25_b1-274.docx
20181030162619.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-273 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B1-220 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2018_10_25_b1-273.docx
7_2018_10_25_b1-273_pried...
20181030162556.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-272 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. B1-228 „Dėl kitos paskirties žemės sklypų priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo 7_2018_10_25_b1-272.docx
20181030162535.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-271 Dėl nuomos sutarties nutraukimo 7_2018_10_25_b1-271.docx
20181030162511.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-270 Dėl negyvenamųjų patalpų subnuomos 7_2018_10_25_b1-270.docx
20181030162448.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-269 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro nuostatų patvirtinimo 7_2018_10_25_b1-269.docx
20181030162426.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-268 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2018_10_25_b1-268.docx
20181030162404.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-266 Dėl Molėtų rajono reagavimo į savižudybių riziką algoritmų patvirtinimo 7_2018_10_25_b1-266.docx
20181030165024.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-265 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją ir įgaliojimų jam suteikimo 7_2018_10_25_b1-265.docx
20181030162258.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-264 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatų pakeitimo 7_2018_10_25_b1-264.docx
7_2018_10_25_b1-264_pried...
20181030162234.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-263 Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės merui 7_2018_10_25_b1-263.docx
20181030162211.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-262 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2018 -2019 mokslo metams nustatymo 7_2018_10_25_b1-262.docx
7_2018_10_25_b1-262_pried...
20181030162141.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-260 Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2018_10_25_b1-260.docx
7_2018_10_25_b1-260_pried...
20181030164439.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-259 Dėl savivaldybės ilgalaikio turto perdavimo Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšeliui – darželiui 7_2018_10_25_b1-259.docx
20181030162026.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-258 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2018_10_25_b1-258.docx
20181030162005.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-257 Dėl Žvejų ir Paežerės gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Jaurų I kaimo teritorijoje 7_2018_10_25_b1-257.docx
7_2018_10_25_b1-257_pried...
20181030161944.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-256 Dėl Žvejų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Vilkiškių kaimo teritorijoje 7_2018_10_25_b1-256.docx
7_2018_10_25_b1-256_pried...
20181030161920.adoc
2018-10-30
17:00:00
B1-255 Dėl Pušyno gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje 7_2018_10_25_b1-255.docx
7_2018_10_25_b1-255_pried...
20181030161857.adoc