title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2022-01-11
10:31:49
B1-270 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-191 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 331284720211223b1-280.doc...
3312943312852022011110221...
2021-12-28
17:00:00
B1-80 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-238 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_12_23_b1-271.docx
32888520211228103829.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-279 Dėl Beržų ir Eglyno gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Papiškių kaimo teritorijoje 7_2021_12_23_b1-279..docx
7_2021_12_23_b1-279.-prie...
32891020211228113630.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-278 Dėl Inturkės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Paluokesos kaimo teritorijoje 7_2021_12_23_b1-278-pried...
7_2021_12_23_b1-278.docx
32890720211228113511.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-277 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo 7_2021_12_23_b1-277.docx
32890620211228113339.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-275 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų gimnazijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 7_2021_12_23_b1-275.docx
32890320211228113059.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-274 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2022–2024 metų atestacijos programų patvirtinimo 7_2021_12_23_b1-274.docx
7_2021_12_23_b1-274_atest...
32890220211228112907.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-273 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui 7_2021_12_23_b1-273.docx
32890120211228112713.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-272 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai 7_2021_12_23_b1-272.docx
32890020211228112538.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-269 Dėl Molėtų rajono savivaldybės Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo 7_2021_12_23_b1-269.docx
7_2021_12_23_b1-269_plana...
32888320211228103352.adoc
2021-12-28
17:00:00
B1-268 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. B1-244 „Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų krašto muziejaus pertvarkymo į viešąją įstaigą Molėtų krašto muziejų“ pakeitimo 7_2021_12_23_b1-268.docx
7_2021_12_23_b1-268_steig...
32888220211228103219.adoc
2021-12-27
17:00:00
B1-267 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-54 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės seniūnaitijų bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_12_23_b1-267.docx
32878220211227160633.adoc
2021-12-27
17:00:00
B1-266 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Molėtų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose patvirtinimo 7_2021_12_23_b1-266..docx
7_2021_12_23_b1-266_pried...
32877520211227160242.adoc
2021-12-27
17:00:00
B1-265 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 7_2021_12_23_b1-265.docx
7_2021_12_23_b1-265_1-pri...
7_2021_12_23_b1-265_2-pri...
7_2021_12_23_b1-265_4-pri...
7_2021_12_23_b1-265_3-pri...
7_2021_2_23_b1-265_5-prie...
32877420211227160106.adoc
2021-11-29
17:00:00
B1-264 Dėl Prūdo gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Linučių kaimo teritorijoje 7_2021_11_25_b1-264..docx
7_2021_11_25_b1-264.-prie...
32370620211129131107.adoc
2021-11-29
17:00:00
B1-263 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingos teritorijos pripažinimo svarbia vietos bendruomenei 7_2021_11_25_b1-263.docx
7_2021_11_25_b1-263_pried...
32370420211129130945.adoc
2021-11-29
17:00:00
B1-262 Dėl Molėtų socialinės paramos centro buveinės adreso pakeitimo 7_2021_11_25_b1-262.docx
32370320211129130824.adoc
2021-11-29
17:00:00
B1-261 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2021_11_25_b1-261.docx
32370120211129130649.adoc
2021-11-29
17:00:00
B1-260 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise 7_2021_11_25_b1-260.docx
32369920211129130527.adoc
2021-11-29
17:00:00
B1-259 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-315 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto sąrašo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 7_2021_11_25_b1-259.docx
32369720211129130412.adoc
Visos aktualijos