title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-02-25
17:00:00
B1-51 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo 7_2019_02_21_b1-51.docx
7_2019_02_21_b1-51_sutart...
15968420190225104224.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-50 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį 7_2019_02_21_b1-50.docx
15968520190225104246.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-49 Dėl Virintų gatvės, esančios Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Valančių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2019_02_21_b1-49..docx
7_2019_02_21_b1-49_prieda...
15968320190225104157.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-48 Dėl Pušies gatvės, esančios Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Verbiškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2019_02_21_b1-48..docx
7_2019_02_21_b1-48_prieda...
15968120190225103909.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-47 Dėl Kranto gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Šiupieniškių kaimo teritorijoje 7_2019_02_21_b1-47.docx
7_2019_02_21_b1-47_prieda...
15968020190225103614.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-46 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2019_02_21_b1-46.docx
15967920190225103551.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-45 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2019_02_21_b1-45.docx
15967820190225103528.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-44 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ 7_2019_02_21_b1-44.docx
15967720190225103457.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-43 Dėl Molėtų rankinio klubo atleidimo nuo vietinės rinkliavos 7_2019_02_21_b1-43.docx
15967620190225103433.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-42 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 7_2019_02_21_b1-42.docx
15971120190225114800.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-41 Dėl Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio - darželio nuostatų patvirtinimo 7_2019_02_21_b1-41.docx
7_2019_02_21_b1-41_nuosta...
15967420190225103347.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-40 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatų pakeitimo 7_2019_02_21_b1-40.docx
7_2019_02_21_b1-40-_istat...
15967320190225103312.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-39 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingos teritorijos pripažinimo svarbia vietos bendruomenei 7_2019_02_21_b1-39.docx
15967220190225103241.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-38 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-205 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2019_02_21_b1-38.docx
15967120190225103220.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-37 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų ir Molėtų rajono savivaldybės būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo 7_2019_02_21_b1-37.docx
7_2019_02_21_b1-37_-1-pri...
7_2019_02_21_b1-37_2-prie...
15971020190225114007.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-36 Dėl Molėtų rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo 7_2019_02_21_b1-36.docx
7_2019_02_21_b1-36_bustu-...
15966820190225102838.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-35 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo 7_2019_02_21_b1-35.docx
15970920190225113751.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo 7_2019_02_21_b1-34.docx
7_2019_02_21_b1-34_bustu-...
7_2019_02_21_b1-34_sarasa...
15966620190225102757.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo 7_2019_02_21_b1-33.docx
7_2019_02_21_b1-33_progra...
15970820190225113500.adoc
2019-02-25
17:00:00
B1-32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 7_2019_02_21_b1-32.docx
7_2019_02_21_b1-32_ataska...
15966420190225102714.adoc
Visi renginiai