title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-12-31
17:00:00
B1-297 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav.,Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22, pardavimo 7_2018_12_18_b1-297.docx
15230220190108172403.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-293 Dėl savivaldybės nematerialiojo turto perdavimo Molėtų r. paslaugų centrui 7_2018_12_18_b1-293.docx
15229820190108172225.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-288 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį 7_2018_12_18_b1-288.docx
15229320190108172026.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-276 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 7_2018_12_18_b1-276-.docx
7_2018_12_18_b1-276_-1-pr...
7_2018_12_18_b1-276_2-pri...
7_2018_12_18_b1-276_3-pri...
7_2018_12_18_b1-276-_4-pr...
7_2018_12_18_b1-276_-5-pr...
15044520181220172941.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-277 Dėl Jolantos Abromavičiūtės- Vasiliauskienės prašymo atleisti nuo žemės mokesčio 7_2018_12_18_b1-277.docx
15044720181220173033.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-278 Dėl Aldonos Kviklienės prašymo atleisti nuo žemės mokesčio 7_2018_12_18_b1-278.docx
15044820181220173100.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-279 Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos 7_2018_12_18_b1-279.docx
15215620190108143613.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-280 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metams patvirtinimo 7_2018_12_18_b1-280.docx
7_2018_12_18_b1-280_plana...
15044620181220173006.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-281 Dėl Molėtų r. seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2018_12_18_b1-281.docx
7_2018_12_18_b1-281_pried...
15120520190102115457.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-282 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-46 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-239 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijų ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžių nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo 7_2018_12_18_b1-282.docx
15120720190102115543.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-283 Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo ir leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2018_12_18_b1-283.docx
7_2018_12_18_b1-283_pried...
15120620190102115521.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-284 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ ir uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko valdybų narių atšaukimo ir valdybų narių rinkimo 7_2018_12_18_b1-284.docx
15228920190108171844.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-285 Dėl pritarimo projekto "Lyderių laikas 3" bendradarbiavimo sutarties pasirašymui 7_2018_12_18_b1-285.docx
7_2018_12_18_b1-285_pried...
15229020190108171917.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-286 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B-92 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 7_2018_12_18_b1-286.docx
15229120190108171942.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-287 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ 7_2018_12_18_b1-287.docx
15229220190108172004.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-289 Dėl savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą Alantos technologijos ir verslo mokyklą ir dalininko įnašo didinimo 7_2018_12_18_b1-289.docx
15229420190108172050.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-290 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybai 7_2018_12_18_b1-290.docx
15229520190108172113.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-291 Dėl sutikimo pratęsti Ievos Survilaitės išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose 7_2018_12_18_b1-291.docx
15229620190108172135.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-292 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. B1-170 „Dėl UAB „Molėtų šiluma” investicijų plano ir investicinio projekto suderinimo” pakeitimo ir 2015-2019 metų investicijų plano suderinimo 7_2018_12_18_b1-292.docx
7_2018_12_18_b1-292_plana...
15229720190108172202.adoc
2018-12-31
17:00:00
B1-294 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai 7_2018_12_18_b1-294.docx
15229920190108172246.adoc
Visos aktualijos