title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-06-19
17:00:00
B1-134 Dėl atstovų delegavimo į Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ valdybą 7_2019_06_13_b1-134.docx
20190619093820.adoc
2019-06-19
17:00:00
B1-132 Dėl Molėtų rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio ir atlygio valdybų nariams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2019_06_13_b1-132.docx
20190619104137.adoc
2019-06-19
17:00:00
B1-131 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai 7_2019_06_13_b1-131.docx
7_2019_06_13_b1-131_atask...
20190619093939.adoc
2019-06-19
17:00:00
B1-130 Dėl Molėtų rajono bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, pirmininko paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo 7_2019_06_13_b1-130-.docx
20190619094003.adoc
2019-06-19
17:00:00
B1-129 Dėl Molėtų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 7_2019_06_13_b1-129.docx
7_2019_06_13_b1-129-pried...
20190619094029.adoc
2019-06-19
17:00:00
B1-128 Dėl Molėtų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 7_2019_06_13_b1-128.docx
7_2019_06_13_b1-128_-prie...
20190619094118.adoc
2019-06-19
17:00:00
B1-127 Dėl Molėtų rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 7_2019_06_13_b1-127.docx
7_2019_06_13_b1-127_nuost...
20190619094201.adoc
2019-06-19
17:00:00
B1-126 Dėl Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2019_06_13_b1-126.docx
7_2019_06_13_b1-126_-prie...
20190619101816.adoc
2019-06-19
17:00:00
B1-125 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių 2020 metams nustatymo 7_2019_06_13_b1-125.docx
7_2019_06_13_b1-125_1-pri...
7_2019_06_13_b1-125_2-pri...
20190619101638.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-124 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-160 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios 7_2019_05_16_b1-124.docx
17153320190522140147.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-123 Dėl nuomos sutarties nutraukimo 7_2019_05_16_b1-123.docx
17142820190521200502.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-122 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2019_05_16_b1-122.docx
17142720190521200432.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-121 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas”. 7_2019_05_16_b1-121.docx
17142620190521200404.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-120 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2019_05_16_b1-120.docx
17142520190521200335.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-119 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-120 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo 7_2019_05_16_b1-119.docx
17153120190522135044.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-118 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos projekto „Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę“ teritorijoje 7_2019_05_16_b1-118.docx
17142320190521200229.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-117 Dėl pritarimo sutarties su biudžetine įstaiga Molėtų socialinės paramos centru pasirašymui 7_2019_05_16_b1-117.docx
17142220190521200159.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-116 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“ rengimui ir įgyvendinimui 7_2019_05_16_b1-116.docx
17142120190521200121.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-113 Dėl Mildos ir Punto gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Leliūnų kaimo teritorijoje 7_2019_05_16_b1-113.docx
7_2019_05_16_b1-113-pried...
17141820190521195935.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-112 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo 7_2019_05_16_b1-112.docx
7_2019_05_16_b1-112_atask...
17141720190521195901.adoc

Mūsų darbai