title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-02-01
17:00:00
B1-24 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2019_01_24_b1-24.docx
15587220190129081130.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-23 Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ščiūriškių kaimo teritorijoje 7_2019_01_24_b1-23.docx
7_2019_01-24_b1-23_prieda...
15587520190129081338.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-22 Dėl Baltadvario gatvės, esančios Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Duobužių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2019_01_24_b1-22.docx
7_2019_01_24_b1-22_prieda...
15587320190129081221.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-21 Dėl Pagonių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Pagojų kaimo teritorijoje 7_2019_01_24_b1-21..docx
7_2019_01_24_b1-21_prieda...
15587420190129081304.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-20 Dėl Beržos gatvės, esančios Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Ciūniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2019_01_24_b1-20..docx
7_2019_01_24_b1-20_prieda...
15587620190129081411.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-19 Dėl Vilties gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Dubingių miestelio teritorijoje 7_2019_01_24_b1-19..docx
7_2019_01_24_b1-19_.pried...
15587720190129081444.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-18 Dėl Levaniškių gatvės, esančios Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Levaniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2019_01_24_b1-18..docx
7_2019_01_24_b1-18_prieda...
15587820190129081515.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-17 Dėl Molėtų miesto ir rajono seniūnijų bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio tvarkymo ir viešosios infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų teikimo vidaus sandorio pagrindu 7_2019_01_24_b1-17.docx
7_2019_01_24_b1-17_sutart...
7_2019_01_24_b1-17_sutart...
2019-02-01
17:00:00
B1-16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2019_01_24_b1-16.docx
15656220190201102904.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-15 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Molėtų menų mokyklai 7_2019_01_24_b1-15.docx
15588020190129081633.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-14 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2019_01_24_b1-13.docx
15588120190129081706.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2019_01_24_b1-13.docx
15656020190201102550.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-12 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2019_01_24_b1-12..docx
15588320190129081807.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-11 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis 7_2019_01_24_b1-11.docx
15588420190129081838.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2019_01_24_b1-10.docx
7_2019_01_24_b1-10_prieda...
15655520190201102215.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-111 „Dėl Molėtų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo 7_2019_01_24_b1-9.docx
15588820190129081941.adoc
2019-02-01
17:00:00
B1-8 Dėl Molėtų rajono Alantos senelių globos namų socialinės globos kainos suderinimo 7_2019_01_24_b1-8.docx
15655320190201101814.adoc
2019-01-30
17:00:00
B1-7 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą 7_2019_01_24_b1-7.docx
15589120190129082042.adoc
2019-01-30
17:00:00
B1-6 Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo 7_2019_01_24_b1-6.docx
15589220190129082114.adoc
2019-01-30
17:00:00
B1-5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos patvirtinimo 7_2019_01_24_b1-5.docx
15613420190130113608.adoc
Visi vykdomi darbai