title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-07-09
17:00:00
B1-175 Dėl Ažubalių gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2018_06_28_b1-175.docx
7_2018_06_28_b1-175.pdf
20180709110750.adoc
2018-07-09
11:23:54
B1-174 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. T5-42, sudarytos 2013 m. liepos 5 d., atnaujinimo 1278407201806-24b1-174.do...
1278421278412018070911230...

Susiję dokumentai: B68-178
2018-07-09
11:16:37
B1-173 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise 127832720180628b1-173.doc...
1278351278332018070911155...

Susiję dokumentai: B68-177
2018-07-09
11:11:59
B1-172 2Dėl Sietuvos gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažuluokesos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 127825720180628b1-172-sie...
127826720180628b1-172prie...
1278281278272018070911111...

Susiję dokumentai: B68-176
2018-07-03
17:00:00
B1-171 Dėl Lakajų gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2018_06_28_b1-171.docx
7_2018_06_28_b1-171_pried...
20180703163031.adoc

Susiję dokumentai: B68-174
2018-07-03
17:00:00
B1-170 Dėl pritarimo projekto „Senjorų socialinė integracija“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą 7_2018_06_28_b1-170.docx
20180703163059.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-169 Dėl pritarimo projekto „Vandens resursų panaudojimas ekoturizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą 7_2018_06_28_b1-169.docx
20180703170017.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-168 Dėl pritarimo projekto „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimui. 7_2018_06_28_b1-168.docx
20180703163143.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-167 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui 7_2018_06_28_b1-167.docx
20180703163212.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-166 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės administracijai 7_2018_06_28_b1-166.docx
20180703163235.adoc

Susiję dokumentai: B68-169
2018-07-03
17:00:00
B1-165 Dėl pritarimo projekto „Tikra – tyrinėk ir keliauk! Rask! Atkask!“ įgyvendinimui 7_2018_06_28_b1-165.docx
7_2018_06_28_b1-165-pried...
20180703163316.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-164 Dėl pritarimo projektui „Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis žvejybos tematika“ 7_2018_06_28_b1-164.docx
20180703165709.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-163 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. paslaugų centrui 7_2018_06_28_b1-163.docx
20180703163902.adoc

Susiję dokumentai: B68-166
2018-07-03
17:00:00
B1-162 Dėl pritarimo projektui „Viešosios infrastruktūros gerinimas Mindūnų seniūnijoje, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams.“ 7_2018_06_28_b1-162.docx
20180703163927.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-161 Dėl pritarimo projektui „Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra „Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose“ 7_2018_06_28_b1-161.docx
7_2018_06_28_b1-161-pried...
20180703163953.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-160 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo 7_2018_06_28_b1-160.docx
7_2018_06_28_b1-160_pried...
20180703164021.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-159 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešo konkurso būdu 7_2018_06_28_b1-159.docx
20180703164045.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-158 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. B1-204 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai daugiafunkciam centrui „Kaimynystės namai“ pakeitimo 7_2018_06_28_b1-158.docx
20180703164113.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-157 Dėl pritarimo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (II etapas)“ įgyvendinimui 7_2018_06_28_b1-157-.docx
20180703164138.adoc
2018-07-03
17:00:00
B1-156 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį 7_2018_06_28_b1-156.docx
20180703164202.adoc

Susiję dokumentai: B68-159

Mūsų darbai