title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-09-07
16:22:41
B1-188 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-120 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo" pakeitimo 134995720180830b1-188.doc...
13499620180907162152.adoc
20180907162337.adoc
2018-09-07
11:59:27
B1-224 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo 134919720180830b1-224.doc...
134920720180830b1-224prie...
1349251349222018090711503...
2018-09-04
17:00:00
B1-229 Dėl pritarimo uždarajai akcinei bendrovei "Molėtų švara" įsigyti ilgalaikį turtą 7_2018_08-30_b1-229.docx
20180904155817.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-228 Dėl kitos paskirties žemės sklypų priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn 7_2018_08_30_b1-228.docx
20180904155751.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-227 Dėl Molėtų miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu - ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu - ekologiniu požiūriu schemos patvirtinimo 7_2018_08_30_b1-227.docx
20180904155711.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-226 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Molėtų pradinei mokyklai 7_2018_08_30_b1-226.docx
20180904155647.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-225 Dėl nekilnojamojo turto mainų sandorių 7_2018_08_30_b1-225.docx
20180904155614.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-223 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis 7_2018_08_30_b1-223.docx
20180904155511.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-221 Dėl pritarimo projekto „Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ rengimui ir įgyvendinimui 7_2018_08_30_b1-221.docx
20180904155413.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-220 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo 7_2018_08_30_b1-220.docx
7_2018_08_30_b1-220-saras...
20180904155348.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-219 Dėl Meistrų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų miesto teritorijoje 7_2018_08_30_b1-219.docx
7_2018_08_30_b1-219-pried...
20180904155306.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-218 Dėl Šaltupio ir Dubingių gatvių, esančių Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje, pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2018_08_30_b1-218.docx
7_2018_08_30_b1-218_pried...
20180904155239.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-217 Dėl Amatų gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2018_08_30_b1-217.docx
7_2018_08_30_b1-217_pried...
20180904155212.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-216 Dėl Saulėtekio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Raupiškio kaimo teritorijoje 7_2018_08_30_b1-216.docx
7_2018_08_30_b1-216_pried...
20180904155140.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-214 Dėl bešeimininkio turto perėmimo. 7_2018_08_30_b1-214.docx
7_2018_08_30_b1-214_pried...
20180904155044.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-213 Dėl bešeimininkio turto perėmimo. 7_2018_08_30_b1-213.docx
7_2018_08_30_b1-213_pried...
20180904155019.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-212 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2018_08_30_b1-212..docx
7_2018_08_30_b1-212-pried...
20180904154940.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-211 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2018_08_30_b1-211.docx
7_2018_08_30_b1-211-pried...
20180904154913.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-210 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2018_08_30_b1-210.docx
20180904154838.adoc
2018-09-04
17:00:00
B1-209 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti 7_2018_08_30_b1-210.docx
20180904154814.adoc

Mūsų darbai