title

Projektas baigėsi, bet asmeninės pagalbos paslaugos neįgaliesiems tęsiasi, yra naujovių

 

ES lėšomis finansuotame projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone" pasibaigus laikotarpiui, kuriuo buvo teikiamos nemokamos asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems, Molėtuose pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos. Šių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo tvarkos aprašą patvirtino Savivaldybės administracijos direktorius, paslaugą teikia Socialinės paramos centras, o prašymai ir dokumentai priimami Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.

Gavus prašymą ir nustačius asmeninės pagalbos poreikį bei ją skyrus, gyventojui reikės sudaryti sutartį su Socialinės paramos centru, kurioje bus nustatytas individualus asmeninės pagalbos būdas, valandų skaičius ir mokėjimo dydis. Ar asmeniui šios paslaugos bus teikiamos mokamai, bei mokėjimo už paslaugas dydis priklausys nuo asmens gaunamų pajamų ir finansinių galimybių.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas - atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Gauti asmeninę pagalbą turi teisę asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba, o prioritetas teikiamas asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo ugdymo programas, dirba arba ieško darbo Užimtumo tarnybos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni.

Telefonai pasiteirauti: dėl paslaugos teikimo - 8 607 90336; dėl prašymų ir dokumentų pateikimo - (8 383) 54794.Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-07 09:05:59