title

Švietimo bendruomenę telkia projektas "Lyderių laikas 3"

Projektas „Lyderių laikas 3“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-327. 

Švietimo aprūpinimo centras projektą įgyvendina pagal Europos socialinio fondo agentūros ir Švietimo aprūpinimo centro 2017 m. vasario 24 d. projekto „Lyderių laikas 3“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-001/(40.4)ESLL3-1-1.

Pagrindinis projekto tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes). „Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009-2011 m.0 buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrame etape (2011-2015 m.) jie buvo išbandyti 15 Lietuvos savivaldybių. Trečiajame etape (2017-2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. 45 savivaldybės suskirstytos į tris srautus. Nuo 2019 m. kovo mėn. startuoja trečiasis srautas (2019-2020 m.), kuriam priklauso Šiaurės ir Rytų Lietuvos  – Panevėžio miesto, Anykščių, Kupiškio Molėtų, Utenos, Visagino, Zarasų, Švenčionių, Širvintų, Jonavos, Kupiškio, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio – savivaldybės.

Numatoma „Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybei:

  • konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą;
  • mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliose ir neformaliose švietimo lyderystės programose;
  • paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčių  projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų savivaldybei (suma skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje;
  • nuolatinė pažangos stebėsena, taikant „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“  metu sukurtus tęstinio tyrimo ir kitus vertinimo instrumentus;
  • visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis interneto svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Molėtų rajono savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja Molėtų rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Ališauskienė, tel. (8 383) 54783, el. p. natalija.alisauskiene@moletai.lt.

Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje www.lyderiulaikas.smm.lt.

Projekto veiklos

 

Planuojamas "Lyderių laiko" renginys vasario 27

 

2019-01-17 Molėtų rajono savivaldybės mokyklų lyderystės renginys
„Savivaldis ir personalizuotas mokymasis“ (Programa)
Seminaras

2019-12-17 mokymai „Kolegialus bendradarbiavimas“
  2019-12-17 mokymai „Kolegialus bendradarbiavimas: profesinės draugystės, palaikymo tinklo puoselėjimas ir kolegialus grįžtamasis ryšys“
***Programa***
2019-11-18 mokymai "Savivaldis ir personalizuotas mokymas"
  2019-11-18 Projekto "Lyderių laikas 3" renginio Molėtuose "Savivaldis ir personalizuotas mokymas" Programa   ***   PD atmintinė mokykloms
2019-10-09 Projekto "Lyderių laikas 3" pirmasis mokyklų lyderystės renginys Molėtuose
  2019-03-22 Projekte "Lyderių laikas 3" diskutuota apie švietimo pokyčius Molėtų rajone
   
   
Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal

Mūsų darbai