title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2021-10-05
17:00:00
B1-233 Dėl Salos gatvės, esančios Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Žalvarių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2021_09_30_b1-233..docx
7_2021_09_30_b1-233-pried...
31294220211005115422.adoc
2021-10-05
17:00:00
B1-232 Dėl Iškylautojų gatvės, esančios Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Perkalių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo 7_2021_09_30_b1-232..docx
7_2021_09_30_b1-232.-prie...
31294120211005115251.adoc
2021-10-05
17:00:00
B1-231 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise 7_2021_09_30_b1-231.docx
31293820211005115137.adoc
2021-10-05
17:00:00
B1-229 Dėl pritarimo panaudos sutarčiai su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene 7_2021_09_30_b1-229.docx
7_2021_09_30_b1-229-sutar...
31293620211005114856.adoc
2021-10-05
17:00:00
B1-228 Dėl savivaldybės turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2021_09_30_b1-228.docx
31293520211005114736.adoc
2021-10-05
17:00:00
B1-226 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2021_09_30_b1-226.docx
31293220211005114457.adoc
2021-10-05
17:00:00
B1-225 Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai naudoti 7_2021_09_30_b1-225.docx
31263220211004132042.adoc
2021-10-05
17:00:00
B1-224 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Molėtų krašto muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2021_09_30_b1-224.docx
31292020211005112946.adoc
2021-10-05
17:00:00
B1-223 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2021_09_30_b1-223.docx
31290620211005105225.adoc
2021-10-05
10:47:05
B1-206 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo 312880720210930b1-206.doc...
312881720210930b1-206-pri...
31290320211005104733.adoc
2021-10-05
10:46:15
B1-208 Dėl Molėtų rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 312883720210930b1-208.doc...
312884720210930b1-208prie...
312885720210930b1-208apra...
312886720210930b1-208apra...
312887720210930b1-208apra...
312888720210930b1-208para...
312889720210930b1-208apra...
3128993128902021100510442...
2021-10-04
17:00:00
B1-222 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2021_09_30_b1-222.docx
31272820211004152726.adoc
2021-10-04
17:00:00
B1-221 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį 7_2021_09_30_b1-221.docx
31272720211004152553.adoc
2021-10-04
17:00:00
B1-220 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2021_09_30_b1-220.docx
31272620211004152428.adoc
2021-10-04
17:00:00
B1-219 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų menų mokyklai valdyti patikėjimo teise 7_2021_09_30_b1-219.docx
31272420211004152249.adoc
2021-10-04
17:00:00
B1-218 Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybai valdyti patikėjimo teise 7_2021_09_30_b1-218.docx
31272220211004152037.adoc
2021-10-04
17:00:00
B1-217 Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2021_09_30_b1-217.docx
31272120211004151846.adoc
2021-10-04
17:00:00
B1-216 Dėl įgaliojimų suteikimo 7_2021_09_30_b1-216.docx
31272020211004151756.adoc
2021-10-04
17:00:00
B1-215 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-235 "Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios 7_2021_09_30_b1-215.docx
31271920211004151631.adoc
2021-10-04
17:00:00
B1-214 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų patvirtinimo 7_2021_09_30_b1-214.docx
7_2021_09_30_b1-214_pried...
31271620211004151459.adoc