title

Rajono nevyriausybinių organizacijų 2020 m. projektams siūloma skirti 11650 €

 

Savivaldybės komisija įvertino rajono nevyriausybinių organizacijų paraiškas, pateiktas 2020 metų projektams iš dalies finansuoti. Administracijos direktoriui pasiūlyta skirti finansavimą 30 projektų (11650 €), 7 iš jų - rezerviniai, ir galės būti finansuojami, pateikus papildomų dokumentų. Taip pat pasiūlyta nefiinansuoti 7 projektų, kurie neatitiko prioritetų ar kitų atrankos sąlygų. Lėšos bus skirtos direktoriaus įsakymu, organizacijos bus pakviestos pasirašyti sutartis.

Siūloma skirti finansavimą: 

Eil. Nr. Organizacija Projekto pavadinimas Siūloma skirti suma
1. Visuomeninė organizacija Balninkų bendruomenės centras Kraičio skrynią atvėrus 450 Eur
2. Viešoji įstaiga „Genčių genealogija" Atrasti - neatrasti Dubingiai 1000 Eur
3. Kuolakasių kaimo bendruomenė Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje" pastato ir turto draudimas 220 Eur
4. Molėtų rajono literatų brolija Literatų kūrybinis sambūris 500 Eur
5. Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas" Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas 400 Eur
6. Mindūnų bendruomenės centras Ilgalaikio turto draudimas 70 Eur
7. Asociacija „Polkutė" Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas 110 Eur
8. Asociacija „Sprendimai šiandien" Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse 600 Eur
9. Vilniaus molėtiškių draugija Almos Šlamaitės knygos apie iš Molėtų krašto kilusį žymų tarpukario Vilniuje dirbusį ir lenkų teismuose lietuvius gynusį advokatą Antaną Juknevičių 1000 Eur
10. Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" Utenos regiono gyventojų socialinės įtrauktiems didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą 500 Eur
11. Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" Kartos kartu 500 Eur
12. Visuomeninė organizacija Alantos bendruomenės centras Alantos krašto šeimų šventė 250 Eur
13. Arnionių bendruomenė Žvejo dienos šventė 100 Eur
14. Visuomeninė organizacija Inturkės bendruomenės centras Žolinė - kraštiečių šventė 300 Eur
15. Molėtų rajono bitininkų draugija Bitininkų spiečius - Molėtai 2020 400 Eur
16 Visuomeninė organizacija Giedraičių bendruomenės centras Svarbiausi 2020-ųjų renginiai Giedraičių bendruomenėje 300 Eur
17 Visuomeninė organizacija Joniškio bendruomenės centras Per sportą į bendruomeniškumą 400 Eur
18. Visuomeninė organizacija Joniškio bendruomenės centras Tradicinės šventės bendruomeniškumui stiprinti ir kultūros paveldui išsaugoti 300 Eur
19. Visuomeninė organizacija Naujasodžio kaimo bendruomenė Puoselėkime tradicines šventes 150 Eur
20. Molėtų policijos asociacija Jaunimas už pilietiškumą ir saugią aplinką 200 Eur
21. Visuomeninė organizacija Suginčių bendruomenės centras Bendruomenę vienija ne tik darbas bet ir laisvalaikis 200 Eur
22. Molėtų rajono tautodailininkų draugija Keramikos kūrybinės dirbtuvėlės: skulptūra iš plytų 500 Eur
23. Visuomeninė organizacija Videniškių bendruomenės centras Kraštiečių gegužinė 2020 250 Eur
Rezerviniai projektai. Finansavimas bus skirtas kai/jeigu bus pateikti finansavimo iš kitų finansavimo šaltinių pagrindžiantys dokumentai arba respublikinio renginio organizavimą pagrindžiantys dokumentai
24. Žaliųjų klubas „Gojus" Knyga „Verpstė ir Visata. Archaiško pasaulėvaizdžio atspindžiai lietuviškų verpsčių puošyboje" 300 Eur
25. Visuomeninė organizacija „Legendos" Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant 1000 Eur
26. Visuomeninė organizacija Skudutiškio bendruomenės centras Padėkos šventė "Dėkojame jums" 100 Eur
27. Molėtų rajono tautodailininkų draugija Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis" 600 Eur
28. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdyje" 300 Eur
29. Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija Bendruomenė - lietuvių tautodailės puoselėjimo lopšys 450 Eur
30. Žiūrų kaimo bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai" Žiūrų kaimo bendruomenės krepšinio aikštelės įrengimas 200 Eur
    Iš viso 11650 Eur

Nefinansuojamų projektų sąrašas

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Finansavimo neskyrimo priežastys
1.         Visuomeninė organizacija „Bekupės bendruomenės centras" Kartu - mes galim daug Neatitinka prioriteto
2. Visuomeninė organizacija Dubingių bendruomenės centras Krašto paveldas bendruomenės aktyvinimui II Neatitinka prioriteto
3. Žaliųjų klubas „Gojus" Etnokultūrinių tradicijų tąsa pirmosios pavasario žalumos šventėje JORĖ XXIV Nevertinta, nes planuota renginio data balandžio mėnuo
4. Kuolakasių kaimo bendruomenė Kultūrinė - edukacinė išvyka „Pažink savo kraštą" Neatitinka prioriteto
5. Visuomeninė organizacija Luokesos bendruomenės centras Gyvenkime jaukiai, gražiai ir patogiai Nesurinko minimalaus balų skaičiaus
6. Asociacija „Sprendimai šiandien" Giedraičių mūšiui - 100 Nevertinta, nes pareiškėjas nepasirašys sutarties su LR Krašto apsaugos ministerija dėl renginio rėmimo
7. Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė"  X Europos gausių šeimų konferencija/festivalis Neatitinka prioriteto


Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-22 13:17:54