title

Skelbimai 2019-2021

 Rengiami (parengti) detalieji, specialieji planai ir kiti planavimo dokumentai

Skelbimo dataRengėjas, planuojamos teritorijos vieta ar dokumentas
2021-11-29 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Didžiokų kaime 4B)
2021-11-29 Rengiamas Molėtų miesto kvartalo tarp Parko, Sporto ir Lakajų gatvių detalusis planas
2021-11-29 Rengiamas Molėtų miesto kvartalo prie Vilniaus gatvės detalusis planas
2021-11-23 Rengiamas Molėtų miesto kvartalo prie Statybininkų gatvės detalusis planas
2021-11-23 Pradedama rengti Asvejos regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) 
2021-11-162021-11-15 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. B6-1287 patvirtintas detalusis planas „Žemės sklypų, esančių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Ažubalių k. (kadastro Nr. 6244/0002:181; 6244/0002:268) detaliojo plano korektūra"
2021-11-15Pradedamas rengti teritorijos Antakščių kaime prie Skiemonių gatvės detalusis planas
2021-11-15 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Didžiokų kaime)
2021-11-12 Parengti saulės elektrinių Suginčių seniūnijos Loluičių, Padvarnių, Niniškių kaimuose specialiojo plano sprendiniai 
2021-11-09 Patvirtinta žemės sklypo detaliojo plano rengimo Šeikiškės viensėdyje darbų programa
2021-11-03 Planuojama rengti Teritorijos prie Vilniaus gatvės, Molėtų miesto pietvakarių dalyje detalųjį planą 
2021-11-03Planuojama rengti Kvartalo dalies tarp Parko, Sporto ir Lakajų gatvių Molėtų mieste detalųjį planą
2021-11-03 Planuojama rengti Kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarių dalyje detalųjį planą
2021-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Spulių kaime)
2021-10-22 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Bitlesių kaime)
2021-10-15 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Dailidiškių kaime)
2021-09-29 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Inturkės sen. Naujasodžių kaime) 
2021-09-28 Saulės elektrinių išdėstymo Loluičių, Padvarnių, Niniškių kaimuose specialiajam planui nebus atliekamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas 
2021-09-07 Patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa
2021-08-24 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Bekupės kaime)
2021-08-24 Planuojamas rengti teritorijos Šeikiškės kaime detalusis planas
2021-08-06 Architektė Aušra Misiūnienė (Ažubalių kaime) Parengtas koreguotas sklypų detalusis planas
2021-08-04Priimtas sprendimas atmesti UAB „Saironas" pasiūlymą dėl J. Janonio kvartalo detaliojo plano keitimo
2021-08-02 Parengti Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano sprendiniai
2021-07-26Parengti Molėtų rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo sprendiniai
 2021-07-15 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Raupiškio km.)
2021-07-09 Rengiamas Saulės elektrinių išdėstymo Loluičių, Padvarnių, Niniškių kaimuose specialusis planas
2021-07-08Prašymas keisti žemės naudojimo būdą ir paskirtį (Žalvarių kaime)
2021-07-08Prašymas keisti žemės naudojimo paskirtį (Žvėryno kaime)
2021-07-05Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Bijūnų kaime)
2021-07-03 Nustatyti Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslai
2021-06-03Bus rengiamas Saulės elektrinių išdėstymo Loluičių, Padvarnių, Niniškių kaimuose specialusis planas
2021-05-29 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Pagaluonės kaime)
2021-05-25Parengti detaliojo plano Stebulių kaime keitimo sprendiniai
2021-05-14 Parengtas detaliojo plano Molėtuose, Graužinių 11 keitimo planavimo dokumentas
2021-05-05Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Aleksandriškių kaime)
2021-04-29Išrinktas Molėtų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo rengėjas UAB „Atamis" (Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, el. p. info@atamis.lt, tel. (8 5) 2728334. Interneto svetainė www.atamis.lt, įmonės kodas 300564438).
2021-03-19 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Žaugėdų kaime)
2021-03-15 Patvirtintas  Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas
2021-03-08Ruošiamasi keisti rajono teritorijos bendrąjį planą
2021-03-05Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Gižių kaime) 
2021-02-26 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Ambraziškių kaime)
2021-02-08Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Drąsių kaime) 
2021-01-08Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vališkių kaime)
2020-12-29Pradedama rengti dviejų žemės sklypų Luokesos seniūnijos Ažubalių kaime detaliojo plano korektūra
2020-12-17 Pradedamas rengti Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų nustatymo detaliojo plano keitimas
2020-12-01Bus koreguojamas žemės sklypo Ažubalių kaime detalusis planas (Direktoriaus įsakymo projektas)
2020-11-26Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Pažvėrinės kaime) 
2020-11-23 Bus keičiamas Molėtų ligoninės korpuso paskirties pakeitimo ir sklypų ribų nustatymo detalusis planas
2020-11-16Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Dundulių kaime)
2020-11-12Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
2020-10-28 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius  (Pillviškių viensėdyje)
2020-10-13Parengtas Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas 
2020-10-02 Planuojama keisti Molėtų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą
2020-09-23Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Simančių kaime) 
2020-08-10Informacija apie  projekto „Skulptūrų parko sklypo suformavimo Vasario 16-osios gatvėje, Molėtų mieste detaliojo plano keitimas" pakartotinį sprendinių viešinimą
2020-07-29Bus rengiamos Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planai), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planai. Skelbimo tekstas
2020-06-24 Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detaliojo plano rengėju viešąjame pirkime išrinkta UAB „Archigroup Lt", adresas V. Putvinskio g. 45-9, LT-44243 Kaunas, tel. (8 646)  99540, el. p. info@archigroup.Lt
2020-06-25Keičiamas sklypo Molėtų mieste, Paluokesos kvartale, detalusis planas
2020-06-19 Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengėju išrinkta UAB „Daugėla" (kodas 300031924, adresas A. Smetonos g. 8-2, LT-01115 Vilnius, tel./faks. +370 5 2733385, el. paštas daugela@daugela.lt, puslapis internete www.daugela.lt)
2020-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Naraginės kaime)
2020-05-28 Išrinktas žemės sklypo Molėtų m., Paluokesos kvartale, detaliojo plano keitimo rengėjas -
Aušra Misiūnienė (ind. veiklos vykdymo pažyma Nr. 656727),
buveinė Vilniaus g. 103, LT-33112 Molėtai, tel.  8 652 96318, el. p. ausra@arisoma.lt
2020-04-16Patvirtinta Alantos miestelio bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita
2020-04-14 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Kerulių kaime) 
2020-04-06  Planuojamas Utenos apskrities miškų schemos keitimas, kviečiame susipažinti su tikslais
2020-04-03  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Laičių kaime) 
2020-03-25  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Balninkų miestelyje)
2020-03-24 Pradedamas rengti žemės sklypo Molėtų mieste, Paluokesos kvartale, detaliojo plano keitimas
2020-03-16 Parengti sklypo Gailiušių kaime detaliojo plano keitimo sprendiniai  (Patikslintas skelbimas)
2020-03-16 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Varniškių kaime)
2020-03-10 Pradedamas rengti Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detalusis planas
2020-03-02 Parengti sklypo Gailiušių kaime detaliojo plano keitimo sprendiniai
2020-02-28 Planuojama keisti Molėtų miesto Paluokesos kvartalo detalųjį planą 
2020-02-25Planuojamas keisti detalusis planas Stebulių kaime
2020-02-24Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Kijėlių kaime)
2020-02-24 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Valančių kaime)
2020-02-182020-02-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr A14-93 dėl namų valdos suformavimo Stebulių kaime
2020-02-12Planuojamas rengti Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detalusis planas
2020-02-07 Parengta Alantos miestelio teritorijos Bendrojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita
2019-12-11 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Jasiuliškių kaime) 
2019-11-20Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Migiškių kaime) 
2019-11-20Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Murališkių kaime) 
2019-11-20Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vilijočių kaime) 
2019-10-28 Pradedamas sklypo Gailiušių kaime detaliojo plano keitimas
2019-10-22 Viešinami projekto „Skulptūrų parko sklypo suformavimo Vasario 16-osios gatvėje, Molėtų mieste detaliojo plano keitimas" sprendiniai 
2019-10-03 Planuojamas keisti Molėtų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas 
2019-10-01 Planuojamas keisti detalusis planas Gailiušių kaime
2019-09-26 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Dubingių kaime)
2019-09-16 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Pagaluonės kaime)
2019-09-06Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vyteikių kaime)
2019-07-12NŽT Molėtų skyrius (Varniškių kaime)
2019-07-12NŽT Molėtų skyrius (Juočių kaime)
2019-07-12NŽT Molėtų skyrius (Ažuožerių kaime)
2019-07-12NŽT Molėtų skyrius (Labatiškių kaime)
2019-06-14 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Verbiškių kaime)
2019-05-27 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Akmenkos kaime)
2019-05-27 Parengti Molėtų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai
2019-04-30 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Mediniškių kaime) 
2019-04-19Nacionalinės žemės tarnybos (Spiečiūnų kaime)
2019-04-19Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Bajorų kaime)
2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Zapijuvkos kaime)
2019-03-29Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Jasiuliškių kaime)
2019-03-06Patvirtinta Molėtų miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I (plėtros) alternatyva, užbaigtos SPAV procedūros
2019-02-25 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Klabinių kaime)
2019-02-16Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Gižių kaime)
2019-02-06Bus keičiamas Molėtų skulptūrų parko detalusis planas


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-29 13:47:47