title

Ruošiamasi rengti Alantos miestelio teritorijos bendrąjį planą, priimami pasiūlymai dėl nustatomų planavimo tikslų

Molėtų rajono savivaldybės taryba planuoja priimti sprendimą rengti Alantos miestelio bendrąjį planą. Tai - vienas iš svarbiausių planavimo dokumentų, kuriame įtvirtinami kompleksinės raidos principai. Įvertinant socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius, gyventojų, verslo, viešuosius interesus, numatoma, kaip plėtoti susisiekimo ir kitą infrastruktūrą, kokios reikalingos teritorijos plėtrai, kaip jos bus naudojamos, kokiomis priemonėmis bus išsaugomas kraštovaizdis, kultūros paveldas, kad Alantos miestelyje būtų kuriama sveika, saugi, darni gyvenamoji aplinka ir visavertės gyvenimo sąlygos.
Dabar Taryba tvirtins tik planavimo tikslus, vėliau pagal juos bus rengiamas ir pats miestelio bendrasis planas.
Pasiūlymai dėl planavimo tikslų nustatymo priimami iki rugpjūčio 31 dienos.

Išsami informacija apie sprendimo projektą ir pasiūlymų teikimąPaskutinis atnaujinimas: 2018-08-24 10:08:12