title

B78_38 Santuokos nutraukimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMO, IŠTUOKOS LIUDIJIMO IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12   Nr. B78-38

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo surašymą, ištuokos liudijimo išrašymą.
Santuokos nutraukimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą nutraukti santuoką, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII- 1725
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Teismo sprendimo kopiją, jei santuoka nutraukta iki2001 m. liepos 1 d.
2. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 21 Lt (6,08 EUR).
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas (pridedamas)
11. Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra