title

Savivaldybė paskirstė 27 000 € smulkiajam ir vidutiniam verslui remti

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAI, KURIEMS SUTEIKTA DALINĖ PARAMA IŠ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ 

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas, kodas Paramos forma Patirtų išlaidų kompensuojama suma, Eur
1. Eugenijaus Žalos kaimo turizmo sodyba „Antalakaja" 8.6 -300,00
8.9-581,10
881,10
 
2. Oksanos Rinkevičienės konditerijos cechas „Saldus duetas") 8.2-300,00
8.9-1500,00
1800,00
3. UAB „Statvitra" 8.9-526,50
8.11-600,00
1126,50
 
4. Andrius Žiautys 8.4 - 100,00
8.5 - 200,00
300,00
 
5. MB „Basapėdė" 8.6-299,86
8.9-1483,24
1783,10
 
6. Ūkininkas Virgilijus Šironas 8.9 -1334,00 1334,00
7. Žemės ūkio kooperatyvas „Ūkpas" 8.4 - 500,00
8.5 - 200,00
700,00
 
8. Regina Rabcevičienė 8.6-280,00
8.9 - 785,53
1065,53
9. UAB „Senoji užeiga" 8.9 - 1500,00 1500,00
10. R. Sirevičiaus individuali įmonė 8.9 - 484,00 484,00
11. Roberto Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino" 8.9 - 1433,86 1433,86
12. Aušra Maigienė 8.9 - 1226,84 1226,84
13. UAB „Moligrinda" 8.9 -775,01
8.11 - 600.00
1375,01
14. Ūk. Kristina Gražytė - Satkūnė 8.5 -30,25
8.9 - 956,32
986,57
15. Gediminas Meidus   8.5 -200,00
8.9 -545,00
745,00
16. Vytis Štelbys 8.5 -200,00
8.9 -803,72
1003,72
17. MB „Elegantis" 8.6-300,00 300,00
18. UAB „Verslo paslaugų biuras" 8.2-300.00
8.9 - 696,30
996,30
19. Ūk. Agnė Gulbinienė 8.9 -606,97 606,97
20. Irena Babelienė 8.2- 25,00 25,00
21. Ūk. Vaidas Petkevičius 8.9 -126,81 126,81
22. Valentas Bačiulis 8.5 -200,00
8.9 - 328,50
528,50
23. Simona Klimienė 8.9 - 850,00 850,00
24. UAB „Minoksa" 8.9 -1500,00 1500,00
25. Vaidotas Laurinavičius 8.9-1500 1500,00
26. UAB „Molseta" 8.9-1025,05 1025,05
27. Gediminas Meidus 8.9-712,24 712,24
28. Juočepio firma 8.9-300,83 300,83
29. Marius Reišys 8.5-200,00
8.9-617,31
817,31

Iš viso

27 034,24

Paramos formos:

8.1. dalinis ar visiškas palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms). Dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius (pagal Komisijos aprobuotas paskolų (lizingo) sutartis ir (ar) suteikusios paskolą kredito įstaigos išvadą).Paramos formos:   

8.1.1. palūkanos kompensuojamos pagal pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą. Ši paramos forma gali būti taikoma tik vieną kartą per trejus metus;

8.1.2. palūkanos tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui tais pačiais metais gali būti dengiamos ar kompensuojamos tik vienos paskolos ar kredito.

8.2. seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas - kai Savivaldybė kompensuoja iki 100 proc. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų, bet ne daugiau 300 Eur per kalendorinius metus. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, pageidaujantis gauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensaciją, gali kreiptis į Savivaldybę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo mokymų pabaigos. Naujai įsteigtoms įmonėms, teikiančioms paraišką dėl privalomų vadovų mokymų (priešgaisrinės bei darbų saugos mokymų) išlaidų kompensavimo, pažymų iš Sodros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos pristatyti nereikia.

8.3. verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir savo verslą pradedantiems bedarbiams - iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų  atliktų paslaugų: verslo plano arba investicinio projekto rengimo, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo, išlaidoms kompensuoti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas pateikus pažymą/sutartį projektui finansuoti.

8.4. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidoms padengti - iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur per metus, verslo misijoje - iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur per metus.

8.4.1. finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminiams spausdinimas, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui; apgyvendinimo paslaugoms ir kelionės išlaidoms;

8.4.2. tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per vienerius kalendorinius metus Lietuvoje ar užsienyje vykstančių parodų, mugių išlaidoms padengti gali būti skiriama ne daugiau kaip 500 Eur, verslo misijų - ne daugiau kaip 300 Eur dydžio parama.

8.5. informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms padengti iki 200 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus.

8.6. internetinių svetainių kūrimo išlaidoms padengti iki 300 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus.

8.7. paslaugų kelio ženklų su nuoroda į kaimo turizmo sodybą, stovyklavietę ir panašiai pagaminimo išlaidoms padengti iki 300 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus.

8.8. už naujai įsteigtas darbo vietas Molėtų rajono gyventojams skiriama parama:

8.8.1.  kai įdarbinami vyresni kaip 50 metų asmenys;

8.8.2. kai įdarbinimas jaunimas (asmenys ne vyresni kaip 29 metų) ir (ar) žmonės su negalia;

8.8.3. kai įdarbinami asmenys, kurie persikvalifikavo ir įgijo naują profesiją;

8.8.4. kai įdarbinami lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų ar lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą asmenys;

8.8.5. už kiekvieną įdarbintą asmenį  numatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms  iš dalies kompensuoti. Kompensacijai skiriama iki 350 Eur už vieną įsteigtą darbo vietą, bet ne daugiau kaip 1750 Eur vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per kalendorinius metus. Būtina sąlyga - darbo vietų skaičius įmonėje nemažėja ne trumpiau kaip vienerius kalendorinius metus ir sutartis su įdarbinamu darbuotoju turi būti neterminuota;

8.9. verslininkų (ūkininkų) išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant gamybinę (ūkinę) veiklą, kompensuoti, kai vienam paramos gavėjui kompensuojama iki 50 procentų išlaidų už gamybinės (ūkinės) įrangos įsigijimą, bet ne daugiau kaip 1500 Eur. Parama neskiriama gamybinės (ūkinės) įrangos įsigijimui, finansuojamam iš kitų paramos šaltinių;

8.10. dalyvaujant Lietuvos darbo biržos vykdomose programose, finansuojamos nupirktos įrangos draudimo išlaidos pirmus metus iki 80 proc. draudimo sumos, antrus metus iki 50 proc. draudimo sumos, bet ne daugiau kaip 200 Eur.

 

8.11. nekilnojamojo turto (išskyrus valstybės ir savivaldybės turtą), privačios žemės nuomos Molėtų rajono savivaldybėje išlaidoms padengti pirmaisiais veiklos metais iki 1000 Eur, antrais veiklos metais - ne daugiau kaip 600 eurų per kalendorinius metus. Siekiantys nuomos išlaidų kompensavimo prie paraiškos prideda nuomos sutarties kopiją bei dokumentą, patvirtinantį nuomos sutarties įregistravimą viešajame registre.

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-13 17:30:18
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų: 2
Savivaldybė paskirstė 27 000 € smulkiajam ir vidutiniam verslui remti
2018-12-20 14:28
Nuorodos į visas lengvatas verslui, aplinką ir konkrečiai - smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašą skelbiamos srityje "Verslui ir investuotojams", puslapyje "Verslo aplinka ir lengvatos". https://www.moletai.lt/go.php/lit/img/43
Kvietimai su paraiškų teikimo terminais skelbiami naujienose bei "Aktualijų ir skelbimų" srityje.
SVV rėmimo tvarka patvirtinta savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu B1-48, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0aa09d01de211e88e8fef3b3f51dc2f/xhgIWHwocI
2018-12-20 13:36
Laba diena,

nurodykite, prašau, kur rasti tvarką, pagal kurią skiriama ši parama ir kurioje nustatyti reikalavimai, sąlygos, terminai ir pan.
Ačiū.

Petras