title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris B55-8
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-10-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo " pakeitimo (Nr. B68-193) 26_2016-m.-3-biudzeto-pak...
26_aiskinamasis-rastas-20...
26_projekto-lyginamasis-v...
Genė Kulbienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-101 ,,Dėl paskolos ėmimo" pakeitimo (Nr. B68-194) 26_26del-2016-m-paskolos-...
26_aiskinamasis-rastas-de...
Genė Kulbienė

Priimtas
3 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono ugdymo įstaigoms (Nr. B68-195) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_sprendimo-del-turto-pe...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. B1-155 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-196) 54_sprendimas-del-aukcion...
54_sprendimo-del-aukciono...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
5 Dėl Kaštonų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Skardžių kaimo teritorijoje (Nr. B68-197) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-skardziu-k...
23_sprendimas-del-skardzi...
Loreta Guobytė

Priimtas
6 Dėl Vaičelių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Ambraziškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-198) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-ambraziski...
23_sprendimas-del-ambrazi...
Loreta Guobytė

Priimtas
7 Dėl Širvintų gatvės, esančios Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-199) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-giedraiciu...
23_sprendimas-del-giedrai...
Loreta Guobytė

Priimtas
8 Dėl Kementos gatvės, esančios Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-200) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_sprendimas-del-giedrai...
23_priedas-del-giedraiciu...
Loreta Guobytė

Priimtas
9 Dėl pritarimo ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms (Nr. B68-201) 29_del-pritarimo-ugdymo-i...
29_giedraiciu-antano-jaro...
29_inturkes-pagrindines-m...
29_joniskio-mokyklos-daug...
29_moletu-pradines-mokykl...
29_moletu-saulutes-vaiku-...
29_moletu-vyturelio-vaiku...
29_viesosios-istaigos-uni...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
10 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (Nr. B68-202) 54_sprendimo-del-turto-pe...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte “Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ (Nr. B68-203) 142__aiskinamasis-rastas-...
142_jvs-zenklinimui.docx
142_spr-projektas-koreguo...
Vaida Miltenienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” (Nr. B68-204) 142_sprendimo-projektas-k...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
13 Dėl trišalės sutarties su Molėtų rajono savivaldybe, Molėtų r. VVG ir Aleksandro Stulginskio universitetu (Nr. B68-205) 142_sutartis-su-vvg-trisa...
142__aiskinamasis-rastas-...
142_sprendimo-projektas-v...
Vaida Miltenienė

Priimtas
14 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2017 metams (Nr. B68-206) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_moletu-r.-sav-duomenys...
54_moletu-r.-sav.-duomeny...
54_sprendimas-del-verslo-...
54_sprendimo-del-verslo-l...
54_sprendimo-del-verslo-l...
54_verslo-liudijimu-kainu...
54_verslo-liudijimu-kainu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.B1-144 "Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-207) 31_del-sprendimo-pakeitim...
31_ar-del-sprendimo-pakei...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
16 Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-208) 31_kc-paslaugu-kainorasti...
31_ar-del-kc-paslaugu-kai...
31_kainorascio-lyginamasi...
31_del-kc-paslaugu-kainu....
Gintautas Matkevičius

Priimtas
17 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų kultūros centrui (Nr. B68-209) 54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Molėtų r. Alantos gimnazijai (Nr. B68-210) 54_sprendimo-del-turto-pe...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Molėtų menų mokyklai (Nr. B68-211) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-turto-pe...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui (Nr. B68-212) 54_sprendimas-del-turto-p...
54_sprendimo-del-turto-pe...
aiskinamasis-rastas-del-t...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl įgaliojimo Molėtų rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (Nr. B68-213) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-igalioj...
54_sprendimo-del-igalioji...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai universaliam daugiafunkciam centrui „Kaimynystės namai“ (Nr. B68-214) 54_sprendimas-del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-turto-pe...
54_sprendimo-del-turto-pe...
54_sprendimo-del-turto-pe...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl būsto, esančio Molėtų m., Melioratorių g. 1-8, pardavimo (Nr. B68-215) 55_del-busto-moletu-m.mel...
55_aisk.-rastas-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
24 Dėl būsto, esančio Molėtų m., J. Janonio g. 6-8, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-216) 55_del-busto-moletu-m.-j....
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
25 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g.6-5, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-217) 55_del-busto-moletu-r.-gi...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
26 Dėl būsto, esančio Molėtų m. Mechanizatorių g. 9-28, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-218) 55_del-busto-moletu-m.-me...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
27 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Joniškio sen., Dubingių g. 3-3, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-219) 55_del-busto-moletu-r.-jo...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
28 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-220) 55_del-busto-moletu-r.-to...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
29 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Joniškio mstl., Dubingių g. 3-2, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-221) 55_del-busto-moletu-r.-jo...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
30 Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo šalių sutarimu (Nr. B68-228) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-panaudo...
54_sprendimo-del-panaudos...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. B68-230) 18_sprendimas-del-viesuju...
18_aiskinamasis-rastas-de...
18_pagrindinis_brezinys.p...
18_alantos-miestelio-keli...
18_balninku-keliu-schema....
18_dubingiu-keliu-schema....
18_giedraiciu-keliu-schem...
18_inturkes-keliu-schema....
18_joniskio-keliu-schema....
18_mindunu-keliu-schema.p...
18_moletu-keliu-schema.pd...
18_suginciu-keliu-schema....
18_tolieju-keliu-schema.p...
18_videniskiu-keliu-schem...
Irena Tarvydienė

Priimtas
32 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. B68-229) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-n...
54_sprendimo-del-turto-nu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
33 Dėl automobilių perdavimo mokykloms (Nr. B68-224) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-automob...
54_sprendimo-del-automobi...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
34 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos kariuomenei (Nr. B68-225) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
35 Dėl patalpų, esančių Molėtų r. sav., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 26, išnuomojimo viešo konkurso būdu (Nr. B68-226) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-giedrai...
54_sprendimo-del-giedraic...
54_sprendimo-del-giedraic...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
36 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas” (Nr. B68-227) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimo-del-panaudos...
54_sprendimas-del-panaudo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
37 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 9-7, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-222) 55_del-busto-moletu-r.-gi...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška