title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2015-11-06
14:03:09
B1-241 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015 – 2020 metais programos tvirtinimo 7_2015_10_29_b1-241.docx

Susiję dokumentai: B68-221
2015-11-06
13:53:37
B1-240 Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2015_10_29_b1-240.docx

Susiję dokumentai: B68-200
2015-11-06
13:52:02
B1-239 Dėl pritarimo Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro dalyvavimui projekte Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas". 7_2015_10_29_b1-239.doc.d...

Susiję dokumentai: B68-215
2015-11-06
13:51:10
B1-238 Dėl projekto „Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimo 7_2015_10_29_b1-238.doc

Susiję dokumentai: B68-210
2015-11-06
13:48:33
B1-237 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės įstatų patvirtinimo 7_2015_10_29_b1-237.doc

Susiję dokumentai: B68-207
2015-11-06
13:47:51
B1-236 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo 7_2015_10_29_b1-236.doc

Susiję dokumentai: B68-206
2015-11-06
13:46:44
B1-235 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro įstatų patvirtinimo 7_2015_10_29_b1-235.doc

Susiję dokumentai: B68-202
2015-11-06
13:45:29
B1-234 Dėl viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto įstatų patvirtinimo 7_2015_10_29_b1-234.doc

Susiję dokumentai: B68-209
2015-11-06
13:44:38
B1-233 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 7_2015_10_29_b1-233.docx

Susiję dokumentai: B68-208
2015-11-06
13:43:27
B1-232 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2015_10_29_b1-232.docx

Susiję dokumentai: B68-211
2015-11-06
13:42:24
B1-231 Dėl savivaldybės turto perdavimo 7_2015_10_29_b1-231.docx

Susiję dokumentai: B68-212
2015-11-06
13:40:00
B1-230 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo 7_2015_10_29_b1-230.docx

Susiję dokumentai: B68-219
2015-11-06
13:38:23
B1-229 Dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu Molėtų rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti 7_2015_10_29_b1-229.docx
2015-11-06
13:32:32
B1-228 Dėl audito įmonės išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti 7_2015_10_29_b1-228.docx

Susiję dokumentai: B68-214
2015-11-06
13:30:42
B1-227 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-141 "Dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 7_2015_10_29_b1-227-pried...
7_2015_10_29_b1-227-pried...
7_2015_10_29_b1-227.doc

Susiję dokumentai: B68-218
2015-11-06
11:52:37
B1-226 Dėl būsto, esančio Molėtų m., Ažuolų g. 11-12, pardavimo 7_2015_10_29_b1-226.doc

Susiję dokumentai: B68-225
2015-11-04
16:01:33
B1-224 Dėl žemės sklypo, esančio Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., muziejaus g. 14, išnuomojimo be aukciono 7_2015_10_29_b1-224.docx

Susiję dokumentai: B68-216
2015-11-04
14:56:55
B1-222 Dėl fiksuotų pajamų mokesčių dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2016 metams 7_2015_10_29_b1-222-pried...
7_2015_10_29_b1-222.docx
2015-11-04
14:56:00
B1-221 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 7_2015_10_29_b1-221.docx

Susiję dokumentai: B68-205

B1-7 Dėl pritarimo projekto "Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija" įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas priemonę "Vietinių kelių vystymas 7_2017_02_23_b1-07.docx

Susiję dokumentai: B68-33