title

Senjorų socialinė integracija/ Aging in Comfort
Šešiose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono savivaldybėse bus gerinama teikiamų socialinės priežiūros namuose teikiamų paslaugų kokybė. Veikla vykdoma įgyvendinant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Senjorų socialinė integracija" (Aging in Comfort (Nr.LLI-341)

Tai bus atliekama stiprinant mobiliųjų komandų specialistų gebėjimus, vykdant teorinius mokymus, kuriant organizacijų tinklus, keičiantis patirtimi ir pažintiniais vizitais, taip pat gerinant socialinės globos namuose paslaugas pagyvenusiems asmenims, parengiant tam mobiliųjų komandų darbo metodiką bei aprūpinant jas geresniais įrenginiais (specializuotu automobiliu neįgaliųjų pervežimui, įranga neįgaliųjų priežiūrai). Projekte numatoma apmokyti 40 mobiliųjų komandų specialistų ir patobulinti šių komandų teikiamų socialinių paslaugų įrangą. Planuojama ,kad projektas suteiks naudą apie 1300 vyresnio amžiaus asmenų Latvijos-Lietuvos pasienio regione.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto koordinatorius Vaida Miltenienė, tel. 8 383 54754, el.p. vaida.milteniene@moletai.lt

2014-2020 m.Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos interneto svetainė: www.latlit.eu

Oficiali ES interneto svetainė: www.europa.eu

Etapas - Įgyvendinamas
Įgyvendinimo trukmė -  2018-05-10 - 2019-11-23 m.
Projekto numeris -  LLI-341
Vykdytojas - Molėtų rajono savivaldybės administracija
Kontaktai - savivaldybe@moletai.lt
Projekto vertė - 449 029,21 Eur
Europos Sąjungos investicijos - 381 674,80 Eur
Bendra projekto vertė tenkanti Molėtų rajono savivaldybės administracijai:  86 485,92 Eur, iš jų ES investicijos - 73 513,02 eur

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą 2014-2020. Ši programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Už šio straipsnio turinį atsako Molėtų rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

Projekto veiklų įgyvendinimas:

Mobilių komandų specialistai baigė mokymus Molėtuose

Projekto partnerių susitikimas Latvijoje 

Dvi mobilios komandos gilino žinias Latvijoje 

Socialinės paslaugos namuose bus aukštesnės kokybės

Senjorų socialinę integraciją skatins elektroninė sistema

Socialinė rūpyba namuose grindžiama vertybėmis

Socialinės priežiūros namuose kokybe rūpinamės kartu su latviais

Vykdomas projektas "Senjorų socialinė integracija/ Aging in Comfort"
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-14 00:05:17