title

Skelbiamas 2022 metų NVO projektų atrankos konkursas

 

Molėtų rajono savivaldybė skelbia nevyriausybinių organizacijų 2022 metų projektų atrankos konkursą

Lėšos skiriamos konkurso būdu šiems tikslams:

 

 1. nevyriausybinių organizacijų tiksliniams veiklos projektams (toliau - 4.1 tikslas) iš dalies finansuoti.
 2. nevyriausybinių organizacijų veiklai stiprinti (toliau - 4.2. tikslas).
 3. Viena nevyriausybinė organizacija gali pateikti ne daugiau 2 paraiškų.
 4. Maksimali vieno projekto suma pagal 4.2 tikslą yra 1500 Eur.

 

Projektų atrankos konkurso prioritetai:

Pagal 4.1. tikslą - nevyriausybinių organizacijų tiksliniams veiklos projektams iš dalies finansuoti (pildomas 1 priedas):

 1. projektų kofinansavimas (ES paramos fondų, nacionalinių fondų/programų projektams);
 2. per infrastruktūrinius projektus įgyto turto draudimas;
 3. nevyriausybinių organizacijų infrastruktūros išlaikymo išlaidos (nevyriausybinėms organizacijoms registruotoms ir veikiančioms Molėtų rajone, kurioms nėra užtikrintas infrastruktūros išlaikymas iš savivaldybės biudžeto. Maksimali tokio projekto suma neturi viršyti 500 Eur).

Pagal 4.2 tikslą - nevyriausybinių organizacijų veiklai stiprinti (pildomas 2 priedas):

 1. jaunimo veiklos skatinimas (projektai, skatinantys jaunimo kūrybiškumą, pilietiškumą ir iniciatyvą, aktyvia veikla užimantys daugiau jaunimo, numatantys bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis, skatinantys jaunimo organizacijų kūrimąsi. Šiems projektams reikalingas Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pritarimas);
 2. kultūrinės, meninės, istorinės savimonės ugdymas, savanorystės skatinimas (kūrybinės stovyklos, plenerai, parodos, leidyba, renginiai, mokymai, akcijos, ir kt.);
 3. rajono nevyriausybinių organizacijų koordinacinė veikla (tik skėtinėms organizacijoms);
 4. nevyriausybinių organizacijų sutelktumo stiprinimas rajono mastu (rajono seniūnijų šventės ir miestelių jubiliejai, dalyvavimas rajoniniuose renginiuose. Projektai turi būti įtraukti į seniūnijos metinį kultūrinės veiklos planą);
 5. bendruomeniškumo ir solidarumo stiprinimas regiono ir respublikos mastu (respublikinių ir regioninių renginių organizavimas rajone ir rajono gyventojų dalyvavimas respublikiniuose renginiuose);
 6. sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimas (sveikatinimo programų, sporto varžybų organizavimas).

Lėšas būtina panaudoti 2022-aisias metais.

Nevyriausybinės organizacijos, siekiančios paramos, iki šių metų balandžio 15 dienos savivaldybei pateikia:

 • kompiuteriu užpildytą paraišką, patvirtintą organizacijos  vadovo parašu;
 • priedus nurodytus paraiškos formoje prie teikiamų dokumentų sąrašo.

Paraiškos su priedais pateikiamos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, arba atsiunčiamos paštu, arba skenuotos elektroniniu paštu, arba pasirašytos saugiu elektroniniu parašu Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjui (Vilniaus g. 44, Molėtai, 409 kab., tel. (8 383) 54732,  el. paštas gintautas.matkevicius@moletai.lt ).

Paraiškų formos ir Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas:

4.1. tikslo paraiškos forma

4.2 tikslo paraiškos forma

Finansavimo tvarkos aprašas

Ataskaitų formos:

Programos sąmata

Biudžeto vykdymo ataskaita

Dokumentų suvestinė

Projekto vykdymo ataskaitaPaskutinis atnaujinimas: 2022-03-10 13:53:01