title

Skolų įsipareigojimai

Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. B1-179 „Dėl paskolos ėmimo" 2018 m. lapkričio 13 d. pasirašyta kredito sutartis Nr. KS-2018-535-11 su AB Šiaulių bankas dėl 450 tūkst. Eur paskolos.

Kredito lėšų panaudojimas:

1. 214 300 tūkst. eurų skirta Molėtų rajono savivaldybės investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos, valstybės investicijų programos lėšų bei savivaldybės biudžeto lėšų, įgyvendinimui;

2. 235 700 tūkst. eurų skirta anksčiau paimtų paskolų 2018 m. 2 pusmečio daliai grąžinti.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. B1-179 „Dėl paskolos ėmimo"

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. pasirašyta kredito sutartis Nr. KL201708-0031 su Danske Banku dėl 370 tūkst. Eur paskolos.

Paskola bus naudojama: 187 tūkst. Eur paskolų, paimtų investicinių projektų finansavimui SEB banke, DNB banke ir Danske Banke, grąžinti ir 183,0 tūkst. Eur investiciniams projektams, finansuojamiems iš ES, valstybės investicijų programos (VIP) ir savivaldybės biudžeto lėšų, finansuoti.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. B1-104 ,,Dėl paskolos ėmimo" 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
Skolų įsipareigojimai