title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 1-asis 2020 metų Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-01-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo projekto „Saugaus eismo priemonių diegimas Molėtų rajono Giedraičių miestelyje“ įgyvendinimui (Nr. B68-1) 142_sprendimas-del-giedra...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklos 2019 metų ataskaitoms (Nr. B68-2) 35_aiskinamasis-rastas-de...
35_sprendimas-del-pritari...
35_alantos-seneliu-globos...
35_socialines-paramos-cen...
35_2019-m.-mvsgn-ataskait...
Genovaitė Gribauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2020- 2023 metų veiksmų plano suderinimo (Nr. B68-3) 35_sprendimas-del-mvsgn-t...
35_pertvarkos-planas-2020...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių daugiabučių namų kiemų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-4) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_sprendimo-priedas-del-...
44_tarybos-sprendimas-del...
Rimantas Šavelis

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl viešosios keleivių pervežimo Molėtų rajono savivaldybės vietiniais maršrutais paslaugos teikimo vidaus sandorio pagrindu (Nr. B68-5) 54_sprendimas_-del-vidaus...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_vidaus-sandorio-sutart...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pavedimo UAB „Molėtų švara“ atlikti Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas (Nr. B68-6) 44_tarybos-sprendimas-del...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programos patvirtinimo (Nr. B68-7) 112_2020-metu-uzimtumo-di...
112_2020-metu-uzimtumo-di...
112_teises-aktu-projektu-...
Kęstutis Grainys

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-8) 31_ts-del-muziejaus-pasla...
31_priedas-kainorastis.do...
31_ar-del-muziejaus-pasla...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl savivaldybės būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-9) 54_sprendimas_del-savival...
54_isakymas_busto-pikimo-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-10) 54_sprendimas_del-skolu-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-11) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl bešeimininkio turto priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-12) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-beseimi...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo Molėtų gimnazijai (Nr. B68-13) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-14) 55_b88-1-2020011513133750...
55_4.sprendimas-del-soc.b...
55_4aiskinamasis-rastas-d...
55_isakymas-b6-29-2020011...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-15) 55_b88-2-2020011513134449...
55_3.sprendimas-del-soc.b...
55_3aiskinamasis-rastas-d...
55_isakymas-b6-28-2020011...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-16) 55_b88-3-2020011513135300...
55_2.sprendimas-del-soc.b...
55_2aiskinamasis-rastas-d...
55_isakymas-b6-30-2020011...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-17) 55_b88-4-2020011513140015...
55_1.sprendimas-del-soc.b...
55_1.aiskinamasis-rastas-...
55_isakymas-b6-31-0200114...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-18) 19_del-nt-nurasymo_malkin...
19_ar_nt-nurasymas_malkin...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-19) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-adminis...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-20) 54_sprendimas_del-turto-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-21) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-22) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-210„Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., P. Cvirkos g. 4-1, pardavimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-23) 55_del-pripazinimo-neteku...
55_aiskinamasis-del-spr.-...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., A. Kryžanausko g. 4, pardavimo (Nr. B68-24) 55_del-busto-moletu-r.-sk...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Malkesto g. 1-2, pardavimo (Nr. B68-25) 55_del-busto-moletu-r.-to...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Liepų g. 17-7, pardavimo (Nr. B68-26) 55_del-busto-moletu-m.-li...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-27) 33_sprendimas_del-nuostat...
33_saulutes-nuostatai-202...
33_aiskinamasis-rastas_de...
Vytautas Kralikevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-193 Dėl Molėtų rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo pakeitimo (Nr. B68-28) 169_tarybos-sprendimas-de...
169_aiskinamasis-rastas_p...
Ugnė Balčiūnė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficientų nustatymo (Nr. B68-29) 7_sprendimas-del-darbo-uz...
7_aiskinamasis-del-mero-d...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-129 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-30) 53_peticiju-komisijos-sud...
53_aiskinamasis-rastas-ko...
Virginija Žalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-181 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-31) 149_sprendimas-del-spk.do...
149_aiskinamasis-del-spk....
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 45 „Dėl rajono vaizduojamojo meno premijos įsteigimo“ pakeitimo (Nr. B68-32) 31_ts-del-premijos.docx
31_ar-del-dailes-ir-fotog...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Girsteitiškio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos miestelio teritorijoje (Nr. B68-33) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-alan...
82_alantos-mstl.-girsteit...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Girsteitiškio gatvės, esančios Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-34) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-alan...
82_alantos-k.-girsteitisk...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2020-2022 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo (Nr. B68-35) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_antikorupcinio-vertini...
54_uab-moletu-vanduo_plan...
54_uab-moletu-vanduo-plan...
54_sprendimas_del-uab-mol...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. B1-98 „Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-36) 7_sprendimas-del-komiteto...
7_aiskinamasis-del-komite...
Irena Sabaliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška